Gebouw Meander, Nieuwegein

De eigenaar van het Meandergebouw, De Waal Beheer B.V., heeft samen met woningcorporatie Portaal een verzoek ingediend bij de gemeente Nieuwegein voor de omvorming van het leegstaande pand naar een woongebouw met 250 sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen. Het college van burgemeester en wethouders kijkt positief tegen het voorstel aan.

Werken en wonen
Meander ligt in het hart van Rijnhuizen en Plettenburg. Rijnhuizen ontwikkelt zich al steeds meer tot woon- en werklocatie. Meander ligt op een steenworp afstand. Door dit lege kantoorgebouw om te bouwen naar woningen verbetert de kwaliteit van het gebied. De bewoners kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt.

Samen wonen
De woningen zijn vooral bedoeld voor starters (denk aan huisverlaters) of spoedzoekers (denk aan recent gescheiden mensen) die moeilijk een woning kunnen vinden bijvoorbeeld vanwege een te korte inschrijftijd bij WoningNet. Ongeveer 50 woningen zijn bestemd voor statushouders uit Nieuwegein en 20 woningen voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Zij worden begeleid naar zelfstandig wonen.

Deze vorm van samen leven is op andere plekken succesvol gebleken. Bijvoorbeeld Majella Wonen, aan de Thomas à Kempisweg in Utrecht. Hier heeft Portaal goede ervaring met deze mix van bewoners. Het is een mix van mensen die lichte begeleiding nodig hebben en mensen die in staat zijn zelfstandig te wonen. Deze laatste groep huurders wordt gevraagd een steentje bij te dragen aan het samen leven door te fungeren als vraagbaak, netwerk en steun.

Overleg en planning
De initiatiefnemers en de gemeente hebben overleg met de omliggende bedrijven over het plan. Dit gebeurt in individuele gesprekken en tijdens een inloopmiddag (in maart 2017) voor alle bedrijven en bewoners in de omgeving.

Eind maart 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd. In aanwezigheid van de wethouders Hans Adriani en Johan Gadella werden de plannen toegelicht. Ook enkele vertegenwoordigers van omliggende bedrijven waren aanwezig om een toelichting te geven op hun bezwaren. In een vraaggesprek met de aanwezigen zijn alle aspecten belicht, de doelgroep, het woonconcept, de transformatie en de relatie met de omgeving.

Op vragen vanuit de gemeenteraad is gesproken over oplossingen voor een goede verbinding met Rijnhuizen en de rest van Nieuwegein. Ook ging het over maatregelen om overlast van geluid te beperken.

De komende maanden start de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. De behandeling van het ontwerpbestemmingsplan vindt rond de zomer (2017) plaats, waarna het vast te stellen bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd (eind 2017). Bij een positief besluit volgt een verbouwing en in dat geval kunnen de eerste bewoners vanaf 2019 in het nieuwe complex komen wonen.

Voor de procedures en raadsvergaderingen kunt u terecht op de website van de gemeente Nieuwegein.

Kenmerken en foto's

Foto's

Vertalen / Translate