Grevenstraat e.o., Leiden

Totstandkoming van het plan

In het najaar van 2016 zijn we gestart voorbereidende technische onderzoeken voor het opstellen van een plan. Bouwhulpgroep uit Eindhoven en Search Ingenieursbureau uit Heeswijk onderzochten de huidige staat en de mogelijkheden voor de verschillende woningtypen.

Begin 2017 was er een inloopbijeenkomst voor bewoners. We presenteerden de eerste resultaten van de onderzoeken, en hoorden of bewoners zich herkenden in de resultaten en wat zij belangrijk vinden. Vanaf toen waren er ook overleggen met de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit enkele bewoners die actief mee wilden denken met Portaal en de aannemer VIOS over het plan en de gevolgen hiervan voor bewoners.

Half 2017 werd bekend dat ‘Renovatie Hoog’ (zie nieuwsbrief 5) het scenario is wat verder uitgewerkt zou worden door Portaal en de aannemer, in overleg met de klankbordgroep. Ook werd duidelijk wat de uitvoering van dit plan voor gevolgen zou hebben voor bewoners (zoals uitvoering in onbewoonde staat, doorlooptijd, etc.).

Deze uitgangspunten nam Portaal mee in het overleg met de klankbordgroep. Hierna is het Sociaal Plan opgesteld. In het Sociaal Plan staan alle rechten en plichten van bewoners die bij de uitvoering van het onderhoud en de verbeteringen.

Draagvlakmeting en vergunning

Eind mei ontvingen bewoners een bewonersboekje met daarin het uitgewerkte technische plan en sociaal plan. En begin juni waren er inloopbijeenkomsten in de inspiratiewoningen. Hier konden bewoners een groot deel van de veranderingen in de woningen ook zelf zien. Na afloop van de inloopbijeenkomsten ging onze bewonersbegeleider bij alle bewoners persoonlijk op huisbezoek om het plan en alle bijzonderheden nog eens met de ze door te nemen.

Om de plannen daadwerkelijk uit te mogen voeren is het noodzakelijk dat minimaal 70% van de bewoners instemt met de plannen. Dit noemen we draagvlak. Nadat zij alle informatie hadden ontvangen, volgde de draagvlakmeting. Op 19 juli bleek dat 83% van de bewoners ingestemd heeft met het plan (inclusief Sociaal Plan).

Begin augustus werd ook duidelijk dat de gemeente de omgevingsvergunning verleend heeft.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden is eind 2018 gestart. In totaal duren de werkzaamheden ca. 2 jaar.

Meer informatie

Actuele informatie (nieuwsbrieven) en/of meer informatie over het plan, vindt u onder het kopje 'zie ook'.

Kenmerken en foto's

Foto's