Het Palet - Witsenstraat 2, Arnhem

Woningcorporatie Portaal gaat het schoolgebouw ‘Het Palet’ aan de Witsenstraat in Arnhem een nieuwe bestemming geven als appartementencomplex. Er komen 20 appartementen, waarvan 7 voor statushouders en 7 geschikt voor senioren.

Het is een bewuste keuze van de gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal om het schoolgebouw in de Hoogkamp om te vormen tot sociale huurwoningen. Er is veel behoefte aan kleine en betaalbare huurwoningen. Daarnaast heeft de gemeente een de taakstelling vanuit de Rijksoverheid voor het plaatsen van statushouders. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor spreiding van statushouders in de stad, om de integratie te bevorderen.

Overleg met de wijk
Gemeente Arnhem en Portaal vinden een goede inbedding van dit project in de wijk erg belangrijk, daarom informeerden zij in juli 2016 de wijk over het voornemen tot verkoop. In overleg met elkaar is de afspraak gemaakt dat - naast 7 woningen voor statushouders - ook 7 sociale huurwoningen geschikt voor senioren worden gerealiseerd.

Eind februari 2017 is de buurt geïnformeerd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, waarna in maart een inloopbijeenkomst voor direct omwonenden is georganiseerd waarin de aanwezigen zijn bijgepraat over de plannen van Portaal.

Status project
In maart 2017 heeft Portaal het verzoek bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) ingediend voor aanpassing van het bestemmingsplan, zodat wonen in het gebouw mogelijk wordt. De Gemeente Arnhem heeft in juli 2017 akkoord verleend op dit verzoek en per oktober 2017 is deze wijziging onherroepelijk.  Portaal heeft haar plan voor transformatie van het gebouw verder uitgewerkt en is het selectieproces voor de aannemer in maart 2018 gestart. Na deze selectie zal Portaal in het najaar van 2018 de benodigde omgevingsvergunning (bouwvergunning) gaan aanvragen. Op dat moment worden omwonenden weer geïnformeerd.

De verwachting is dat de bouw begin 2019 zal starten en dat de appartementen in datzelfde jaar worden opgeleverd.

Geïnteresseerd in een woning in 'Het Palet'?
Bent u geïnteresseerd in een sociale huurwoning in ‘Het Palet’? Houdt u deze website en www.entree.nu dan goed in de gaten: de woningen worden enkele maanden voor oplevering aangeboden via Entree. Hebt u nu al een vraag over deze woningen? Neem dan contact op met Esther Artz, verhuurconsulent van Portaal, via verhuurarnhem@portaal.nl of 0800 767 8225.

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor meer informatie contact opnemen de woordvoerder van Portaal in Arnhem.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Startdatum
2016
Einddatum
2019
Aantal woningen
20
Architect
OpZoom
Aannemer
Nog niet bekend
Contactpersoon
Wietse Boonacker, projectleider

Vertalen / Translate