Houtmarkt en Noorderstraat in Leiden

Aan de Houtmarkt en Noorderstraat voert Portaal groot onderhoud uit aan 18 beneden- en bovenwoningen. Door het monumentale karakter van het gebouw, dat stamt uit 1913, is het nog niet mogelijk om de woningen volledig van het gas af te halen. In de jaren '80 is het grondig verbouwd en gedeeltelijk geïsoleerd. Bewoners hebben last van tocht-, vocht-, en ventilatieproblemen. Met deze aanpak kunnen de woningen weer een tijd mee.

Wat gaan we doen?
VIOS Bouw uit Utrecht voert de werkzaamheden uit in opdracht van Portaal uit. Zij gaan zowel binnen als buiten de woning aan het werk. De bewoners blijven in hun woning tijdens de werkzaamheden. In het kort voeren we de onderstaande werkzaamheden uit. Een uitgebreide beschrijving staat in de bewonersbrochure.

In de woningen nemen we veiligheidsmaatregelen zoals het controleren en keuren van alle elektra-, water- en gasinstallatie. We verwijderen Verouderde stoppenkasten, CV-ketels en open verbrandingstoestellen. Op verschillende plekken in de woningen brengen we voorzieningen aan tegen branddoorslag- en overslag. Van alle woningen vervangen we de achterzetramen. In de woningen waar dit nodig is, vervangen we de badkamer, keuken en/of het toilet. 

Aan de buitenkant van de woningen voeren we de volgende werkzaamheden uit: 

  • Controleren van voeg- en metselwerk, kozijnen en deuren van de bergingen en herstellen waar dit nodig is.
  • Vervangen van het dakbedekking van de platte daken en bergingen.
  • Herstellen van voeg- en metselwerk van de gevels.
  • Weghalen van roest aan stalen draagconstructies en nieuwe coating geven.
  • Herstellen van ramen en deuren van de buitengevel en aanbrengen van tochtwering.
  • Herstellen en schilderen van het houtwerk, stalen balkons en elementen.
  • Schilderen van de kozijnen.
  • Vervangen van de postkasten bij de portiekingangen.
  • Repareren van beschadigd voegwerk.
  • Vernieuwen van de zinkengoten.

Bewoners denken mee
Portaal heeft een onderhoudsplan met sociaal plan opgesteld. Dit is samen met de HBV Leiden en een vertegenwoordiging van de huurders in een klankbordgroep gedaan. Zij blijven tot de afronding van het project onze gesprekspartner. Tussentijds evalueren we met hen de werkzaamheden.

Wanneer gaan we van start?
VIOS Bouw uit Utrecht voert de werkzaamheden uit in opdracht van Portaal uit. In oktober 2019 zijn zij gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden. Werk half november beginnen ze met de werkzaamheden in de woningen. Als het weer mee zit, dus geen hevige regen van vorst, ronden we het grootste deel van de werkzaamheden aan het eerste woongebouw nog voor het einde van dit jaar af. Het tweede woongebouw is begin 2020 aan de beurt.

Meer informatie en vragen
De bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van Portaal over de voortgang van het project. Heeft u vragen over dit project? Stuurt u dan een e-mail naar houtmarkt@portaal.nl.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Aantal woningen
18
Aannemer
Vios Bouw
Contactpersoon
Lieke van Gastel, projectleider Yvette Feld, sociaal projectleider