Navigatie

Huren in Leuvensehof | Nijmegen

Na de Bangkokdreef in Utrecht is dit het tweede appartementencomplex waar Portaal anders toewijst in bestaand bezit.

Samen leven in Leuvensehof

In de Leuvensehof woont een mix van verschillende mensen en doelgroepen. Dit vraagt om een bepaalde manier van samenleven en hierbij willen we helpen en ondersteunen. Door bewoners aan te trekken die willen omkijken naar hun buren en zich betrokken voelen bij hun buurt, proberen we de leefbaarheid op peil te houden.

Werken aan inclusieve buurten

Portaal heeft bij diverse projecten – zoals Majella wonen en Place2BU in Utrecht - al veel ervaring opgedaan met anders toewijzen. Dat kreeg een vervolg voor bestaande buurten in de Bangkokdreef in Utrecht. Hier lag vanuit leefbaarheid een grote opgave en door anders toe te wijzen hebben we meer variatie aan bewoners in de buurt gebracht. Natuurlijk is dit niet de enige maatregel die we nemen om de leefbaarheid te verbeteren. Het helpt wel om Leuvensehof beter in balans te brengen wat betreft bewonerssamenstelling.

'Hoe kan ik huren in Leuvensehof?' 

Woningen die vrij komen in Leuvensehof wijzen we op een andere manier toe dan op basis van wachttijd. Via Entree bieden wij vrijkomende woningen aan en kunnen mensen reageren. We vragen hierbij aanvullend om een motivatiebrief. Hierin kunnen kandidaten aangeven op welke manier zij invulling gaan geven aan een ‘goede buur zijn’. Wat willen ze voor hun buren gaan doen? Welke ervaringen hebben ze al met (vrijwilligers)werk op dit gebied? Waar zitten hun kwaliteiten?

Op basis van de motivatiebrieven maken we vervolgens een selectie van kandidaten waarmee we in gesprek gaan. Wij kiezen vervolgens de kandidaat waarvan wij denken dat hij/zij het beste invulling gaat geven aan ‘het goede buur zijn’. Deze persoon wijzen wij dan de woning toe, nadat ook  nog wel het inkomen en andere gegevens getoetst zijn.

Een nieuwe buur, een goede buur

Met de nieuwe huurders houden we contact via onze wijkbeheerder en andere collega’s die werkzaam zijn in de wijk. Zij stimuleren de nieuwe huurders en waar nodig ondersteunen zij hen om hun rol als ‘goede buur’ zo goed mogelijk in te vullen.

Over Leuvensehof

Leuvensehof werd gebouwd in 1975 en bestaat uit 12 woonlagen met in totaal 195 appartementen. In de afgelopen decennia zijn er verschillende onderhouds- en renovatieprojecten geweest. De flat heeft twee liften. De verwarming en warm water voorziening loopt via een collectief verwarmingssysteem en er zijn individuele warmtemeters aanwezig in woning. Leuvensehof heeft een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten en beschikt over een ruimte voor de stalling van scootmobielen. Aan de zijde van de hoofdingang is een grote parkeerplaats. Om de flat schoon en opgeruimd te houden, wordt deze twee maal per week schoongemaakt. Wekelijks is er een spreekuur van de wijkbeheerder van Portaal, die daarnaast ook regelmatig aanwezig is in de flat.

Leuvensehof staat in een prachtig deel van de wijk, nabij het Maas-Waalkanaal. Vanuit de flat is er een prachtig uitzicht over Dukenburg en Nijmegen. Er zijn diverse voorzieningen in de buurt, waaronder winkel- en wijkcentra, bibliotheek, zwembad en sport- en recreatievoorzieningen.

Op historische grond, nabij voorzieningen

Leuvensehof ligt in de buurt Zwanenveld in de wijk Dukenburg, dat zijn naam dankt aan het landgoed De Dukenburg dat hier vanaf de 14de eeuw heeft gelegen. Om te voldoen aan de grote naoorlogse woningbehoefte werd in 1966 begonnen met een ambitieuze stadsuitbreiding van Nijmegen. Tegenwoordig heeft Dukenburg rond de 23.000 inwoners. De wijk is goed bereikbaar en heeft onder meer een eigen station en winkelcentrum en op buurtniveau ook nog tal van voorzieningen.