Kanaleneiland Zuid, zes flats

Portaal renoveert de volgende zes flats in Kanaleneiland Zuid:

  • Afrikalaan 51 – 145
  • Amerikalaan 76 – 170
  • Aziëlaan 34 – 128
  • Marco Pololaan 360 – 454
  • Van Eechoudlaan 2 – 96
  • Van Eechoudlaan 21 - 131

Ruim draagvlak

Portaal maakte een renovatieplan in nauw overleg met bewonerscommissie AfriMerika. Dit plan is in april 2019 aan de bewoners van de Afrikalaan en de Amerikalaan voorgelegd tijdens een draagvlakmeting. Goed nieuws! Met grote meerderheid (93%) stemmen bewoners van de Afrikalaan en Amerikalaan vóór de renovatie. De draagvlakmeting voerden wij uit onder 87 huishoudens. Negen woningen tellen niet mee omdat deze leeg staan. 85 huishoudens brachten hun stem uit. Dat is een hele hoge respons. 93% van de huishoudens stemt dus vóór de plannen. Er is 81 keer JA gestemd en 4 keer NEE. Twee huishoudens brachten geen stem uit. Met de uitslag is de wettelijke vereiste norm van 70% akkoord ruim behaald.

Wat gaan we doen

De flats voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Denk hierbij aan isolatie, energieverbruik en tocht- en vochtproblemen. Daarnaast zijn de keukens, badkamers en toiletten verouderd. Portaal wil daar iets aan doen zodat de flats energiezuinig, comfortabel worden en er weer mooi uit komen te zien. Het complete renovatievoorstel vindt u hiernaast.

Welke stappen zetten wij vanaf nu?

Begin september 2019 startte aannemer Van Dillen met de werkzaamheden aan de flat aan de Afrikalaan. Het portiek Afrikalaan 51 t/m 65 was als eerste aan de beurt. Inmiddels is portiek drie al opgeleverd. Begin januari 2020 start aannemer Van Dillen met de werkzaamheden aan de flat aan de Amerikalaan. Het portiek Amerikalaan 76 t/m 90 is als eerste aan de beurt.

In de nieuwsbrieven leest u de actuele situatie.

Draagvlakmeting Van Eechoudlaan, Aziëlaan en Marco Pololaan

De bewoners van de Van Eechoudlaan, Aziëlaan en Marco Pololaan nodigden wij in juni/juli 2019 uit voor een rondleiding in de inspiratiewoning (Afrikalaan 71). In de inspiratiewoning konden zij bijvoorbeeld de nieuwe indeling van de badkamer en de keuken zien. Ook konden bewoners materialen bekijken en vragen stellen over de plannen. We hebben veel enthousiaste bewoners ontmoet. 

Het renovatievoorstel is verstuurd en op 3 oktober 2019 startte de draagvlakmeting. De draagvlakmeting duurt tot 15 november 2019. Weer een hele spannende periode. Voor eind november 2019 weten we dan of er onder de bewoners van deze vier flats ook voldoende (minimaal 70%) draagvlak is voor de plannen. Het complete renovatievoorstel vindt u hiernaast.

In de tussentijd

Als er dingen in de woning kapot zijn, kan men altijd een reparatieverzoek doen. Portaal zorgt er voor dat alles in woning blijft functioneren. Wij doen geen reparaties die de woning mooier maken.

Meer weten of contact opnemen

Zie de nieuwsbrieven aan de rechterkant van deze pagina.

Kenmerken en foto's

Foto's