Lingestraat en omgeving | Nijmegen

We gaven 125 woningen in de Rijnstraat, Lingestraat, Rivierstraat, Niersstraat en Biezenstraat een grote opknapbeurt. De woningen zijn gebouwd in 1940 en waren toe aan groot onderhoud. Na grondige voorbereidingen is onze partner aannemer Veeneman in mei 2022 begonnen met de werkzaamheden aan de tuin.

Woningen van een prettig formaat

Het complex Lingestraat en omgeving bestaat uit 125 grondgebonden woningen en ligt in de wijk het Waterkwartier in Nijmegen. Het complex ligt tussen de Waterstraat en het Westerpark. Aan de noordkant hebben we de afgelopen jaren een herstructurering afgerond. De woningen die gesloopt moesten worden zijn gesloopt en er is nieuw gebouwd. Aan de zuidkant (Schipbeekstraat en omgeving) zijn afgelopen jaren 210 woningen gerenoveerd. Het complex Lingestraat ligt hier tussenin.

Het complex bestaat uit eengezinswoningen. De woningen dateren uit 1940 en passen prima in onze woningvoorraad. Ze zijn van een prettig formaat, klein en betaalbaar. Het zijn relatief goedkope woningen, met voor en achtertuin, brede straten en voorzieningen als scholen en een park om de hoek. Kinderen kunnen op straat spelen, men kent elkaar. Een echte volkswijk.

Een heerlijke warme jas en frisse, nieuwe tuin

Met een flink onderhoudspakket zorgen we voor goede isolatie en meer comfort. Daarmee lossen we de tocht- en koude klachten in de woningen op. Maar er is ook een extra inspanning in de achtertuinen noodzakelijk. Dat is niet gebruikelijk bij een renovatieproject. Portaal maakt hier een uitzondering om naast de woningen ook de achtertuinen te vernieuwen. Zo lossen we alle problemen op zoals de verzakte en kapotte rioleringen, asbest in de schuren en in sommige straten verzakte aanbouwen. Met deze totaal-aanpak kiezen we écht voor een flinke verbetering van de woningen en buurt.

Grote opgave, gefaseerd aangepakt

De achtertuin en woning hebben we opgeknapt. Dat is veel tegelijk en daarom voerden we de werkzaamheden in twee fasen uit. In fase 1 waren de tuinen aan de beurt. Een paar maanden later startten de werkzaamheden aan de woningen. De bewoners ontvingen voor elke fase een brochure met informatie over de werkzaamheden.  

De tuinaanpak betekende een complete metamorfose, die de wijk een volledige nieuwe, frisse uitstraling geeft. De bewoners kregen een prachtig ingerichte tuin met nieuwe houten bergingen, houten geïsoleerde aanbouwen en houten schuttingen. Ze hadden de keuze uit twee tuininrichtingen en diverse plantensoorten, die door de aannemer zijn aangelegd.

In het najaar van 2022 zijn we gestart met het onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen. De resultaten waren direct zichtbaar; nieuwe geïsoleerde daken en gevels, nieuwe voordeuren en fris geschilderde kozijnen. De werkzaamheden verliepen voorspoedig en de reacties van bewoners waren positief over de isolatiemaatregelen. In november 2023 hebben we dit intensieve project afgerond. 

Vragen

Wij vinden het belangrijk dat bewoners persoonlijk antwoord krijgen op hun vragen, zo nodig zoeken we samen naar passende oplossingen voor zorgen. Bewoners met vragen terecht bij de bewonersbegeleiders van Veeneman Bouw en Portaal.