Navigatie

Lingestraat en omgeving | Nijmegen

We geven 125 woningen in de Rijnstraat, Lingestraat, Rivierstraat, Niersstraat en Biezenstraat een grote opknapbeurt. De woningen zijn gebouwd in 1940 en waren toe aan groot onderhoud. Na grondige voorbereidingen is onze partner aannemer Veeneman in mei 2022 begonnen met de werkzaamheden aan de tuin.

Woningen van een prettig formaat

Het complex Lingestraat en omgeving bestaat uit 125 grondgebonden woningen en ligt in de wijk het Waterkwartier in Nijmegen. Het complex ligt tussen de Waterstraat en het Westerpark. Aan de noordkant hebben we de afgelopen jaren een herstructurering afgerond. De woningen die gesloopt moesten worden zijn gesloopt en er is nieuw gebouwd. Aan de zuidkant (Schipbeekstraat en omgeving) zijn afgelopen jaren 210 woningen gerenoveerd. Het complex Lingestraat ligt hier tussenin.

Het complex bestaat uit eengezinswoningen. De woningen dateren uit 1940 en passen prima in onze woningvoorraad. Ze zijn van een prettig formaat, klein en betaalbaar. Het zijn relatief goedkope woningen, met voor en achtertuin, brede straten en voorzieningen als scholen en een park om de hoek. Kinderen kunnen op straat spelen, men kent elkaar. Een echte volkswijk.

Een heerlijke warme jas en frisse, nieuwe tuin

Met een flink onderhoudspakket zorgen we voor goede isolatie en meer comfort. Daarmee lossen we de tocht- en koude klachten in de woningen op. Maar er is ook een extra inspanning in de achtertuinen noodzakelijk. Dat is niet gebruikelijk bij een renovatieproject. Portaal maakt hier een uitzondering om naast de woningen ook de achtertuinen te vernieuwen. Zo lossen we alle problemen op zoals de verzakte en kapotte rioleringen, asbest in de schuren en in sommige straten verzakte aanbouwen. Met deze totaal-aanpak kiezen we écht voor een flinke verbetering van de woningen en buurt.

Grote opgave, gefaseerd aangepakt

De achtertuin en woning worden opgeknapt. Dat is veel tegelijk en daarom voeren we de werkzaamheden in twee fasen uit. In fase 1 zijn de tuinen aan de beurt. Een paar maanden later startten de werkzaamheden aan de woningen. De bewoners ontvangen voor elke fase een brochure met informatie over de werkzaamheden.  

Maart 2023; tuinen bijna klaar en woningen volop in uitvoering

De tuinaanpak nadert zijn einde. Een complete metamorfose, die de wijk een volledige nieuwe , frisse uitstraling geeft. De bewoners krijgen een prachtig ingerichte tuin met nieuwe houten bergingen, houten geïsoleerde aanbouwen en houten schuttingen. Ze hadden de keuze uit twee tuininrichtingen en diverse plantensoorten, die door de aannemer zijn aangelegd. Momenteel wordt het achter-terrein van de laatste fase aangepakt.

In het najaar van 2022 zijn we gestart met het onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen. Dat is al goed waar te nemen in de straten; nieuwe geïsoleerde daken en gevels, nieuwe voordeuren en fris geschilderde kozijnen. De werkzaamheden lopen voorspoedig en de reacties van bewoners zijn heel positief over de isolatiemaatregelen. Naar verwachting ronden we het project eind 2023 af. 

Vragen

Wij vinden het belangrijk dat bewoners persoonlijk antwoord krijgen op hun vragen, zo nodig zoeken we samen naar passende oplossingen voor zorgen. Bewoners met vragen over de renovatie kunnen terecht bij de bewonersbegeleider van Veeneman Bouw. Met vragen voor Portaal, kunnen bewoners terecht bij de bewonersbegeleider van Portaal. Wie liever heeft dat de bewonersbegeleider even langskomt, kan daarvoor een afspraak maken.

Bewonersbegeleiders:

  • John Burghout | j.burghout@veenemanbouw.nl | 06 - 46 37 23 44
  • Dorothy Kosman | lingestraateo@portaal.nl | 088 - 767 82 25

Storingsdienst / calamiteitennummer
Tijdens de werkzaamheden kan zich altijd wat voordoen waardoor er direct actie noodzakelijk is. Het gaat dan om werkzaamheden die niet tot na het weekend kunnen wachten zoals bijvoorbeeld een lekkage. Voor dringende situaties kunt u direct contact opnemen met de 24- uurs storingsdienst van Veeneman, voor storingen die met de renovatie te maken hebben:

055 – 533 39 94 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de dienstdoende storingsmonteur).