Majella wonen, Utrecht

In september 2016 opende Majella Wonen haar deuren, aan de Thomas à Kempisweg in Utrecht. Dit gebeurde bijzonder feestelijk, de link naar het filmpje staat rechts op de pagina onder 'zie ook'. In twee appartementengebouwen wonen ‘dragende’ en ‘vragende’ bewoners samen. De woonvorm is geïnspireerd op twee succesvolle projecten: ’t Groene Sticht in Leidsche Rijn en Parana in Overvecht.

Vragende bewoners zijn sociaal kwetsbare mensen die dakloos zijn geweest. Zij zijn cliënten van de Tussenvoorziening en hebben stabiliserende begeleiding en ondersteuning nodig bij het voeren van de regie over hun wonen en leven.
Dragende bewoners zijn mensen met een grote sociale betrokkenheid die een actieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de leefsituatie in het gebouw en de woonomgeving.

Doelstelling
Het doel van Majella Wonen is het bieden van huisvesting voor mensen uit de Maatschappelijke Opvang en het realiseren van een prettige woonbuurt. In Majella Wonen kunnen cliënten, met begeleiding, een nieuwe start maken. Het doel is dat zij na drie jaar zelfstandig kunnen wonen met een huurcontract op eigen naam. Zij krijgen weer de regie over hun eigen leven en kunnen als goede buur samenleven.

De begeleiding wordt verzorgd door de Tussenvoorziening met behulp van bewoners die zich inzetten voor deze medebewoners. Voor bewoners die maatje of mentor zijn, is de Tussenvoorziening aanspreekpunt. Alle bewoners vormen samen een woonvereniging.

Samenwerking Tussenvoorziening en Portaal
Voor kwetsbare groepen in onze samenleving zoekt Portaal in samenwerking met andere organisaties naar mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In dit geval gaat het om het project Majella Wonen. Cliënten van de Tussenvoorziening en andere bewoners wonen in een gebouw. Samen bouwen zij een thuis en een buurt waar zij zich prettig voelen.
Het idee is dat de Tussenvoorziening circa 35 dakloze bewoners voordraagt en deze bewoners gedurende drie jaar begeleidt. Het doel is dat minimaal 90% van de bewoners binnen drie jaar zelfstandig kan wonen zodat de woning op naam van de bewoner kan komen te staan.

Aanmelden als dragende bewoner
Meer informatie hierover vindt u op: https://www.tussenvoorziening.nl/hulp-nodig/wonen/majella/


Inspiratiebronnen
't Groene Sticht (2003)
In 't Groene Sticht worden diverse vormen van wonen gecombineerd met bedrijvigheid zoals een kringloopwinkel en een restaurant. De bewonersgroep bestaat uit alleenstaanden en gezinnen, studenten en senioren, en sociaal kwetsbaren (waaronder ex-daklozen. Een belangrijke doel van 't Groene Sticht is het bewerkstelligen van integratie van meer en minder draagkrachtige bewoners. De balans tussen dragende en kwetsbare bewoners is zodanig in evenwicht dat er een gezonde en prettige leefomgeving is ontstaan. Zie voor meer informatie: www.groenesticht.nl

Parana (2014)
1 April 2014 is Parana officieel geopend. In een nieuw gebouw van vijf verdiepingen (naast het politiebureau aan de Paranadreef) zijn diverse vormen van begeleid en zelfstandig wonen en bedrijvigheid voor uiteenlopende doelgroepen te vinden. Parana biedt een evenwichtige en geïntegreerde leefomgeving aan zowel reguliere als sociaal kwetsbare bewoners uit Utrecht. Hiermee leveren Portaal en de Tussenvoorziening een bijdrage aan de kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat in Overvecht. Zie voor meer informatie: www.woonverenigingParana.nl

 

 

Kenmerken en foto's

Foto's