Meanderpark, Nieuwegein

Verbouwing van kantoorgebouw Meander naar Meanderpark

De gemeente Nieuwegein heeft positief besloten op ons plan het leegstaande pand Meander om te bouwen naar Meanderpark, een woongebouw met 250 sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen. In maart 2019 werd de bouwplaats ingericht, vervolgens volgt de sloop van ‘de lens’ (glazen ovale gebouwtje) en startte de verbouwing tot appartementen. De oplevering gebeurt in drie fases. Naar verwachting: april/mei 2020, juni 2020 en december 2020.

Werken en wonen

Meander ligt in het hart van Rijnhuizen en Plettenburg. Rijnhuizen ontwikkelt zich al steeds meer tot woon- en werklocatie. Door dit lege kantoorgebouw om te bouwen naar woningen verbetert de kwaliteit van het gebied. De bewoners kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt.

Samen wonen

De woningen zijn vooral bedoeld voor starters (denk aan huisverlaters) of spoedzoekers (denk aan recent gescheiden mensen) die moeilijk een woning kunnen vinden bijvoorbeeld vanwege een te korte inschrijftijd bij WoningNet. Ongeveer een derde van de woningen is bestemd voor mensen die tijdelijk of permanent begeleiding nodig hebben. De meesten worden begeleid naar zelfstandig wonen. Er is ook plaats voor statushouders (het aantal is afhankelijk van de behoefte).

Deze vorm van samen leven is op andere plekken succesvol gebleken. Bijvoorbeeld Majella Wonen, aan de Thomas à Kempisweg in Utrecht. Hier heeft Portaal goede ervaring met deze mix van bewoners. Het is een mix van mensen die lichte begeleiding nodig hebben en mensen die in staat zijn zelfstandig te wonen. Deze laatste groep huurders wordt gevraagd een steentje bij te dragen aan het samen leven door te fungeren als vraagbaak, netwerk en steun.

Meer informatie

Gemeente en Portaal houden omliggende bedrijven en bewoners in de buurt op de hoogte met nieuwsbrieven. En wanneer nodig of gewenst in persoonlijke contacten.

Toekomstige bewoners kunnen terecht op www.MeanderparkNieuwegein.nl Hier is informatie te vinden over hoe je je kan inschrijven voor een appartement. In ieder geval is inschrijving  bij Woningnet noodzakelijk. Wachttijd is niet doorslaggevend, wel of men voldoet aan de voorwaarden voor een sociale huurwoning en of men bereid is iets voor de woongemeenschap te doen.

Op dit moment (november 2019) is de inschrijving gesloten omdat we voldoende kandidaten hebben. Of de inschrijving weer open gaat, is nu nog niet bekend.

Kenmerken en foto's

Foto's