Molenweg, Nijmegen

De eerste bewoner van het nieuwe appartementengebouw van Portaal aan de Molenweg in Nijmegen, ontving op 19 april de sleutel van haar appartement. Daarmee is een start gemaakt met de verhuur van de sociale huurwoningen. Naar verwachting zijn alle 109 appartementen in juni opgeleverd. Geïnteresseerd in één van deze appartement? Kijk dan onderaan de pagina, bij 'Verhuur woningen'.

Drie tot vijf woonlagen

DSA architecten uit Den Bosch heeft in opdracht van Portaal het plan ontworpen. Er is een parkeergarage en het plan heeft drie woonlagen aan de zijden die grenzen aan omliggende woningen. Aan de zijde van de Molenweg zijn vier tot vijf lagen appartementen gerealiseerd. Het gebouw is voorzien van liften en gebouwd rond een binnenterrein.

Inkijk beperkt

De 27 appartementen op de begane grond hebben een tuin die grenst aan het achterpad van de bestaande woningen. De 46 appartementen op de 1e en 2e verdieping hebben in de meeste gevallen een buitenruimte aan het binnenterrein. De galerijen met de voordeuren liggen aan de bestaande achtertuinen, hierdoor is de inkijk bij elkaar beperkt. Er liggen 14 appartementen aan de Molenweg.

27 Woningen voor Driestroom

Met de uitgifte van de eerste sleutels, nadert de nieuwbouw zijn volledig oplevering. Op het terrein van het voormalig tuincentrum aan de Molenweg in Nijmegen, heeft aannemer Veluwezoom Verkerk voor Portaal 109 appartementen inclusief parkeergarage gerealiseerd. 27 Woningen zijn voor Driestroom. In de appartementen van Driestroom komen mensen met autisme en een normale begaafdheid te wonen, die ondersteuning nodig hebben bij het zo zelfstandig mogelijk wonen.

Doorkijkje naar de Witte Molen

Wanneer een voorbijganger langs het appartementengebouw loopt en stil staat voor de onderdoorgang van het appartementengebouw, dan ziet deze een bijzonder beeld: via de binnentuin van het appartementengebouw ziet deze De Witte Molen in de verte. Daarmee is de molen via het gebouw symbolisch verbonden met de Molenweg. Binnenkort is het straatwerk en de inrichting van de binnentuin klaar en kunnen voorbijgangers zelf onder het gebouw doorlopen.

Laatste werkzaamheden

In de komende weken worden de terreinwerkzaamheden bij de nieuwbouw opgepakt. Zo is begonnen met het herstel van het trottoir en het parkeren aan de Molenweg. Het herstel van de aansluiting in de Bosbesstraat wordt in de komende weken opgepakt.  Als sluitstuk pakt de aannemer de aansluiting van de Klaverstraat naar de parkeerkelder van de nieuwbouw op. Deze ligt aan het begin van de Klaverstraat. Hiervoor moet het eerste stukje van de Klaverstraat tweerichtingsverkeer worden. Begin mei 2018 start Van Dalen met de aanpassing van de straat: zij maken het begin van de straat een stukje breder, deze schuift iets op richting de nieuwbouw. Bewoners van de Klaverstraat ondervinden hiervan hinder, zo wordt een deel van de straat tijdelijk afgesloten.

Gezamenlijke opening

Als de werkzaamheden deze zomer zijn afgerond en de nieuwe huurders allemaal hun sleutel hebben ontvangen, organiseert Portaal met Driestroom een gezamenlijke opening. Een mooi moment om kennis te maken met het gebouw, haar bewoners en met omwonenden.

Verhuur woningen

Portaal is begin 2018 gestart met het aanbieden van de eerste woningen op Entree. Iedere woning wordt afzonderlijk geadverteerd en tot en met juni worden nog ongeveer 25 woningen aangeboden. Op www.entree.nu kunt u zien wat de huurprijs, plattegrond en de positie van de woning is in het complex. Wanneer de reactiedatum is verstreken zal de volgordebepaling volgen en worden de eerste vijf kandidaten uitgenodigd in de modelwoning op de Molenweg. Er is dan een verhuurconsulent aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Indien u interesse heeft, dient u het acceptatieformulier plus alle benodigde documenten in te leveren voor de volgende dag 17.00 uur. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de langste meettijd.

Let op! Zorg dat u alle documenten op tijd in uw bezit heeft, indien niet de documenten niet compleet zijn, dan gaan wij verder met de volgende kandidaat. In de e-mail voor de uitnodiging van de bezichtiging van de modelwoning geven wij exact aan wat u aan moet leveren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een appartement?

Wij kijken naar het inkomen van u en uw eventuele medebewoner, dit verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan €36.165,00 (prijspeil 2017). Wij toetsen dit aan de hand van een inkomstenverklaring van de Belastingdienst en drie recente inkomens-/uitkeringsspecificaties. Verder controleren wij de meettijd van uw inschrijving in Entree. Deze controle vindt plaats aan de hand van een uittreksel uit de Gementeelijke Basisadministratie (GBA) met uw woonhistorie van de afgelopen tien jaar. Tot slot vragen wij u, indien van toepassing, een verhuurdersverklaring aan te leveren van uw huidige verhuurder. Belangrijk is dat er geen sprake is van betalingsproblematiek en/of overlast.

Wat is de huurprijs van de woning?

Het zijn sociale huurwoningen, de exacte huurprijzen zijn nog niet bekend. Indien u recht heeft op huurtoeslag, dan betaald u een huurprijs van €592,55, exclusief servicekosten (prijspeil 2017).

Meer informatie

Heeft u interesse in één van deze woningen dan adviseren wij u de website van Entree in de gaten te houden en te reageren. Voor meer informatie over de verhuur kunt u contact opnemen met Wendy Toussaint, verhuurconsulent.

Bent u omwonende en heeft u een vraag over de bouw, dan kunt u contact opnemen met René Schiks, projectleider.

Stuur ons een e-mail, of neem contact op via telefoonnummer 0800 - 767 82 25. Met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Startdatum
2010
Einddatum
2018
Aantal woningen
109
Architect
DSA stedenbouw architectuur
Aannemer
Veluwezoom Verkerk
Contactpersoon
Heeft u interesse in één van deze woningen dan adviseren wij u de website van Entree in de gaten te houden en te reageren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Toussaint, verhuurconsulent. Bent u omwonende en heeft u een vraag over de bouw, dan kunt u contact opnemen met René Schiks, projectleider.

Vertalen / Translate