Nigerdreef, Utrecht

Na de Ankaradreef, St.-Maartendreef en de Bangkokdreef, staat de Nigerdreef op de planning voor onderhoud. Het werk aan de eerste drie werd door aannemer Nijhuis uitgevoerd.

De voorbereidingen voor de Nigerdreef waren gestart. De bewoners kregen een vragenlijst over hun woning en de woonomgeving. Begin 2018 werd de technische staat van de woningen onderzocht. In diezelfde periode zochten we contact met bewoners om samen het project voor te bereiden.

Verbeterplan
Na enkele jaren van crisis is er nu te veel werk voor de bouwbedrijven. Er is een tekort aan materiaal en personeel. De kosten zijn hierdoor enorm gestegen. De besluitvorming heeft daardoor langer geduurd.
In juli 2018 is duidelijk geworden dat we niet gaan werken met aannemer Nijhuis, maar een nieuwe aannemer gaan selecteren.  We hopen begin 2019 weer verder te kunnen met een nieuwe aannemer.


Ondertussen lopen de activiteiten van het sociale project ‘Leefstijl 2.0’ op de Nigerdreef gewoon door. De gemeente heeft het voornemen om in 2018 ondergrondse vuilcontainers te plaatsen.


Actuele informatie vindt u in de nieuwsbrieven op deze pagina.

Kenmerken en foto's

Foto's

Vertalen / Translate