Nigerdreef, Utrecht

Na de Ankaradreef, St.-Maartendreef en de Bangkokdreef, staat de Nigerdreef op de planning voor onderhoud. Het werk aan de eerste drie flats werd door aannemer Nijhuis uitgevoerd.

De voorbereidingen voor de Nigerdreef waren gestart. De bewoners kregen een vragenlijst over hun woning en de woonomgeving. De technische staat van de woningen werd onderzocht. In diezelfde periode zochten we contact met bewoners om samen het project voor te bereiden.

Verbeterplan

Na een onderbreking van de voorbereidingen zijn we daar nu weer mee bezig. We streven ernaar na de zomer van 2019 de nieuwe aannemer voor te stellen. Dan willen wij ook starten met een klankbordgroep. Deze groep denkt mee over het verbeterplan. Uiteindelijk vragen we aan alle bewoners om te stemmen over het plan. Dit heet de draagvlakmeting. 70 % van de bewoners moet ‘ja’ zeggen, anders gaat de uitvoering niet door.

Ondertussen lopen de activiteiten van het sociale project ‘Leefstijl 2.0’ op de Nigerdreef gewoon door. De gemeente heeft het voornemen om in 2019 ondergrondse vuilcontainers te plaatsen.

Actuele informatie vindt u in de nieuwsbrieven op deze pagina.

 

Kenmerken en foto's

Foto's