Nolenslaan

Nolenslaan Utrecht

We doen onderzoek naar de toekomst van deze woningen. We bekijken of de woningen met een renovatie zodanig te verbeteren zijn dat de woningen voldoen aan de eisen van deze tijd. Het kan zijn dat de kosten van een renovatie zo hoog uitvallen dat sloop en nieuwbouw een beter alternatief is.

Wat eraan vooraf ging

Er werden werkzaamheden in enkele woningen uitgevoerd. Vervolgens was het de bedoeling aan de buitenkant gevelonderhoud uit te voeren. De kosten daarvan bleken erg hoog, terwijl de kwaliteit er in verhouding weinig op vooruit zou gaan. Daarom kregen de bewoners in juli 2019 een brief waarin staat dat we niet starten met het gevelonderhoud.

Stand van zaken eind 2019

De bewonerscommissie werd geïnformeerd en de vervolgstappen met elkaar besproken. In november volgde een bewonersavond. De presentatie die we daar gebruikten, staat hiernaast op deze pagina. Ter informatie vindt u daar ook het Utrechtse Algemeen Sociaal Plan. Hierin staat hoe we een en ander regelen met onze huurders bij renovatie of sloop/nieuwbouw.

Kenmerken en foto's

Foto's