Navigatie

Onderzoek naar nieuwbouw aan de Zwaluwenstraat

Aan de Zwaluwenstraat in Amersfoort staan woongebouw De Liendert en een naastgelegen flat met seniorenappartementen. Tot 2018 was De Liendert in gebruik als verzorgingshuis. Nu wordt het pand tijdelijk bewoond. Portaal is eigenaar van de twee panden (met in totaal 110 appartementen) en de grond. We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwbouw van appartementen op deze plek. Op deze pagina leest u meer informatie over het plan en de participatie: waarover en wanneer u als betrokken Amersfoorter kunt meedenken en meepraten.

Tijdelijke bewoning
De Liendert wordt sinds het vertrek van Beweging 3.0 tijdelijk bewoond volgens het concept van gemengd wonen. Daarbij kijken bewoners naar elkaar om. Daar kiezen ze bewust voor. Sommigen omdat ze nog wat hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Anderen omdat ze als goede buur daar graag bij helpen.

Wat is er mogelijk?
Portaal en de gemeente Amersfoort onderzoeken nu wat de mogelijkheden van nieuwbouw op deze plek zijn. Daarbij kijken we naar het aantal, de bouwhoogte, voor welke bewoners, de kosten, de gevolgen voor de omgeving, het inpassen van groen, parkeeroplossingen en wat de eventuele nieuwbouw en de nieuwe bewoners kunnen bijdragen aan de buurt en de wijk.

Wilt u meedenken?
Portaal betrekt graag de buurt en andere betrokkenen bij het plan. Want hoe meer mensen meedenken, hoe beter een plan wordt. Daarbij volgen we de stappen uit de participatiegids van de gemeente. Zo zorgen we ervoor dat in elke fase betrokken inwoners en organisaties kunnen meedenken en hun mening kunnen geven.

De eerste bijeenkomst
Er is al een eerste bijeenkomst geweest in september 2020. In die bijeenkomst gaven omwonenden en andere belanghebbenden aan welke onderwerpen voor hen belangrijk zijn bij de mogelijke nieuwbouw. Het verslag vindt u hiernaast.

De kaders van het plan
Op dit moment werkt de gemeente aan de zogeheten kaders van het plan. Dat zijn bijvoorbeeld het aantal appartementen, de bouwhoogte en waar en hoeveel parkeerplekken er moeten komen. Die kaders zijn nu in concept klaar. We horen graag uw mening en aanvullingen. U vindt de conceptkaders op de website van de gemeente Amersfoort. Daar kunt u ook reageren. Daarnaast gaat Portaal de wijk in om met direct omwonenden te praten over de concept-kaders. Dit doen we in de periode tussen 21 en 30 juni 2021. 

Het vervolg: samen ontwerpen
De concept-kaders en alle reacties daarop gaan naar de gemeenteraad. Die stellen de kaders dan vast. Daarna start het ontwerp van de nieuwbouw. Samen met de architect organiseren we ontwerpsessies waaraan geïnteresseerden kunnen meedoen. Uiteindelijk ligt er dan een stedenbouwkundig plan en besluiten de leden van de gemeenteraad of dit past binnen de kaders die ze eerder hebben vastgesteld. Daarbij kijken ze naar de kwaliteit van het plan en of er voldoende inspraak was en hoe de inbreng van de omgeving in het plan is verwerkt.

Het proces getekend
Zo’n nieuwbouwproces kent veel stappen. Daarom hebben we een tekenaar gevraagd om de stappen te verbeelden.

Over deze pagina
Op deze pagina zetten wij alle informatie die van belang is. Zoals uitnodigingen voor en verslagen van bijeenkomsten, de verschillende versies van het plan en de ontwerpen. De links naar die documenten staan in de rechterkolom.

Wilt u betrokken worden bij de nieuwbouw? Stuur dan een mail naar zwaluwenstraat@portaal.nl.

Foto's