Paramaribo- en Corantijnstraat in Leiden

Portaal heeft het voorgenomen plan om de drie portiekflats van vijf woonlagen aan de Paramaribo- en Corantijnstraat in Leiden te slopen en hier nieuwe huurwoningen voor terug te bouwen. De huidige woningen, gebouwd in de jaren '60, hebben constructieve gebreken en zijn sterk verouderd van binnen. Ze voldoen op diverse punten (elektra, ventilatie, brandveiligheid) niet meer aan de eisen van nu. Bewoners hebben last van kou, tocht en vocht. Door de slechte isolatie is het ook erg gehorig in de woningen. In de portiekflats ontbreken liften, de woningen zijn daarom slecht bereikbaar voor bewoners die slecht ter been zijn. De uitstraling van de portiekflats is sober; de leefbaarheid en woonomgeving kunnen wel een flinke impuls gebruiken.

We bouwen duurzame huurwoningen terug die comfortabel, energiezuinig en toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. We bouwen minstens 88 woningen terug. Onze ambitie is meer woningen terug te bouwen dan het huidige aantal om zo het tekort aan sociale huurwoningen in Leiden terug te dringen.

Meerderheid huidige bewoners steunt het plan
We hebben de huidige bewoners een voorstel gedaan voor de sloop van hun woning. Ook voerden we een draagvlakmeting uit. In totaal is 78% van alle bewoners, die het formulier terug stuurden, akkoord gegaan met het plan voor sloop, nieuwbouw en het sociaal plan. De huidige bewoners krijgen een urgentie waarmee zij met voorrang in aanmerking komen voor een andere woning. Zodra de gemeente het kennisnemingsbesluit heeft genomen (naar verwachting eind februari/begin maart 2020), ontvangen zij een brief van de urgentiecommissie. Dan gaat het urgentietermijn in en kunnen zij op zoek naar een andere woning. De huidige bewoners kunnen, als zij dit willen, met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw.

Proces naar nieuwbouw
De komende maanden onderzoeken we de mogelijkheden voor de nieuwbouw. Ook gaan we in gesprek met de gemeente over de vervolgstappen. In het nieuwe jaar brengen we de huidige bewoners en omwonenden op de hoogte over onder andere de bestemmings- en bouwplanprocedures. Pas als het bouwplan definitief is, weten we hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.

Globale planning

De sloop staat gepland voor eind 2021/begin 2022, als alle bewoners zijn verhuisd. Over de oplevering van de nieuwe woningen doen we nog geen uitspraak. De woningen die leeg (komen te) staan, verhuren we tijdelijk via AdHoc. Meer informatie over de tijdelijke verhuur en de toewijzing hiervan is te vinden op de website

Meer informatie en contact
De bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van ons met de laatste stand van zaken. Heeft u vragen over dit project, stuurt u dan een e-mail naar corantijn@portaal.nl.


*De genoemde planning is onder voorbehoud. Deze is onderhevig aan allerlei factoren en kan vaak nog wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Contactpersoon
Portaal projectteam: Theo Booden, projectleider Yvette Feld, sociaal projectleider Anneke Hazebroek, adviseur leefomgeving Marco Flanderhijn, beheerder leefomgeving Wendy Grimbergen, adviseur communicatie