Paramaribo- en Corantijnstraat in Leiden

Portaal heeft het voorgenomen plan om de drie portiekflats van vijf woonlagen in de wijk de Kooi in Leiden te slopen en hier nieuwe huurwoningen voor terug te bouwen.

De huidige woningen, gebouwd in de jaren '60, hebben constructieve gebreken en zijn sterk verouderd van binnen. Ze voldoen op diverse punten (elektra, ventilatie, brandveiligheid) niet meer aan de eisen van nu. Bewoners hebben last van kou, tocht en vocht. Door de slechte isolatie is het ook erg gehorig in de woningen. In de portiekflats ontbreken liften, de woningen zijn daarom slecht bereikbaar voor bewoners die slecht ter been zijn. De uitstraling van de portiekflats is sober; de leefbaarheid en woonomgeving kunnen wel een flinke impuls gebruiken. We bouwen huurwoningen terug die comfortabel en energiezuinig zijn. Door meer woningen terug te bouwen, dringen we het tekort aan sociale huurwoningen in Leiden terug.

Akkoord van bewoners
We hebben het besluit tot sloop genomen. Nu werken we het plan verder uit en stellen een Sociaal Plan op. Daarin staan afspraken en regelingen voor de bewoners van de Paramaribo- en Corantijnstraat. Zij krijgen een vergoeding voor de verhuizing en inrichting van hun nieuwe woning en ze hebben voorrang bij het zoeken van andere een woonruimte binnen de gemeente Leiden. Ook krijgen zij voorrang voor de vervangende nieuwbouw. Om het plan uit te kunnen voeren, moet 70% van alle huishoudens in de drie portiekflats hiermee akkoord gaan (draagvlak). Pas dan kunnen we de woningen slopen. Dit hebben we afgesproken in het Sociaal Statuut Leiden 2013 - 2018. We gaan met alle bewoners persoonlijk in gesprek. We lichten dan onze plannen toe en bekijken wat het voor hun persoonlijke situatie betekent. Ook maken we samen afspraken. De bewoners krijgen alle informatie ook in een brochure. Ze kunnen het dan rustig nalezen. Met een bewonersnieuwsbrief houden we ze regelmatig op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Bewoners denken mee
Het sloop-nieuwbouw plan en Sociaal Plan stellen we samen op met onder andere de huurdersbelangenvereniging (HBV Leiden) en een vertegenwoordiging van de huurders in een bewonerscommissie. We betrekken de bewonerscommissie ook bij het ontwerp dat de architect voor ons gaat maken voor de nieuwbouw. Voor de bewoners zijn zij het centrale aanspreekpunt vragen of klachten.

Wanneer gaan we van start?
In het najaar gaan we bij alle bewoners op huisbezoek en halen we draagvlak op. Als 70% van alle huishoudens akkoord gaat met het plan van Portaal, neemt de gemeente Leiden een kennisnemingsbesluit. Daarna start de herhuisvesting van alle bewoners. Dit neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag . We hopen in het najaar van 2021 de huidige woningen te slopen om vervolgens te starten met de nieuwbouw.*

Meer informatie
De bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van ons. Heeft u vragen over dit project, stuurt u dan een e-mail naar corantijn@portaal.nl.

*De genoemde planning is onder voorbehoud. Deze is onderhevig aan allerlei factoren en kan vaak nog wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Contactpersoon
Portaal projectteam: Theo Booden, projectleider Yvette Feld, sociaal projectleider Anneke Hazebroek, adviseur leefomgeving Marco Flanderhijn, beheerder leefomgeving Wendy Grimbergen, adviseur communicatie