St. Maartendreef, Utrecht

De flat aan de Sint Maartendreef voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. We ontvingen van bewoners klachten over vochtproblemen, stank en tocht. Dat hebben wij verholpen. Ook wilde Portaal dat het flatgebouw en de woningen er weer mooi zouden uitzien. Van belang waren ook goede toegankelijkheid en veiligheid. De woningen zijn zeer energiezuinig en comfortabel geworden. Portaal maakte in overleg met bewonersorganisatie Maarank en een klankbordgroep van bewoners van de St. Maartendreef een renovatieplan. Aannemer Nijhuis voerde de werkzaamheden uit. Voor de bouwvak van 2017 was het werk klaar.

Nieuwe installaties
De woningen hebben nieuwe installaties gekregen, zoals mechanische ventilatie en een CO2 meter. De ramen hebben driedubbel glas en kunnen door de bewoners zelf gezeemd worden (binnen en buiten). Hoe dat allemaal werkt, staat in bijgaand boekje en kunt u ook zien in de filmpjes. Deze staan in de rechterkolom onder 'zie ook'.

Ruim draagvlak
Het Vierde Huis voerde de draagvlakmeting uit voor het onderhouds- en renovatievoorstel voor de woningen aan de St.-Maartendreef. Van alle huurders stemde 79% vóór de plannen. En 108 bewoners met een vast huurcontract brachten hun stem uit, dat is een hoog responspercentage van 95%. Met deze uitslag werd de wettelijke vereiste norm van 70% akkoord behaald.

Trots op de resultaten
Voor, tijdens en na de werkzaamheden heeft Portaal de tevredenheid van de bewoners laten meten door een onafhankelijk bureau. De werkzaamheden zijn naar verwachting en wens verlopen, maar men vond het zwaar. De score is stabiel met gemiddeld een 7,3. Als alles wordt meegewogen is 76% van de bewoners tevreden. Het eindresultaat is het hoogst gewaardeerde aspect met een 8.

Een samenvatting vindt u hiernaast vinden. Een uitgebreide rapportage kunt u opvragen via info@portaal.nl t.a.v. E. Liefferink.

Kenmerken en foto's

Foto's