Stadsverwarming Leiden na 2020

Sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw hebben veel Leidse flatgebouwen stadsverwarming. Ruim twintig van deze flats zijn gedeeltelijk (met een Vereniging van Eigenaars) of voor 100% in het bezit van Portaal. Nuon levert aan deze flats warmte, afkomstig van de EON-centrale aan de Langegracht. Deze centrale is verouderd en sluit per 1 januari 2020. Nuon wil de warmtelevering voortzetten. Dat is mogelijk via de aanleg van een warmtenet waarmee restwarmte uit de Rotterdamse havens naar Leiden komt.

De sluiting van de centrale en het aflopen van de warmtecontracten met Nuon was voor een aantal VvE’s en Portaal aanleiding om eind 2015 over de toekomstige warmtevoorziening na te denken. Blijven de flats aangesloten op stadsverwarming en gaan zij met Nuon in onderhandeling over een nieuw contract? Of kiezen de VvE’s en Portaal voor een andere manier om de flats te voorzien van warmte.

Er vond een verkennend onderzoek plaats naar mogelijke varianten voor de warmtevoorziening van de flats. Uit de onderzoeken bleek dat er twee oplossingen zijn die hoog scoren op duurzaamheid, comfort en lagere totale kosten. Dat zijn stadsverwarming met warmte uit Rotterdam en een zuinige, collectieve oplossing met aardgas. Met beide oplossingen wordt de verwarmingsinstallatie in de flatgebouwen sterk verbeterd.

Zes VvE’s en Portaal wilden graag op stadsverwarming blijven, maar dan wel op een verbeterde en meer duurzame versie én met lagere kosten. Zij vroegen aan de VvE-leden (woningeigenaren) mandaat om met Nuon te mogen onderhandelen over de voorwaarden en de prijs van de warmte. En dat mandaat kregen ze. Na een lange periode van onderhandelen, slaagde het onderhandelingsteam er in om met Nuon tot nieuwe contracten te komen, die pasten binnen het afgegeven mandaat.

Op 1 december 2017 gingen voor 12 flats de vernieuwde warmtecontracten. Wél met de ontbindende voorwaarde dat de warmte vanaf uiterlijk 2023 duurzaam is. Mocht blijken dat Nuon dit in 2023 niet haalt, dan kunnen de VvE’s en Portaal de contracten ontbinden en alsnog kiezen voor een andere duurzame en zuinige warmtebron.

Samen kom je verder

Bijzonder aan de nieuwe warmtecontracten is de totstandkoming ervan. De VvE’s en Portaal trokken met elkaar op. Zij spraken gezamenlijk de voorkeur uit om op stadsverwarming te blijven en met Nuon Warmte in onderhandeling te gaan. Ze maakten samen een programma van eisen, zorgden met elkaar voor mandaat van de woningeigenaren en stelden uit hun midden een onderhandelingsteam samen. Door met meerdere woningeigenaren de onderhandelingen te voeren en doordat ook DUWO aansloot, stonden de VvE’s, Portaal en DUWO sterker richting Nuon Warmte en kon Nuon eenvoudiger een deal sluiten voor vele gebouwen tegelijk.

Kijk ook naar het informatiefilmpje, het beeldverhaal, de lijst met veelgestelde vragen en de nieuwsbrieven.

Kenmerken en foto's

Foto's