Navigatie

Verbetering woningen Abraham Kuijper- en Groen van Prinstererstraat, Utrecht

In de Groen van Prinstererstraat en Abraham Kuijperstraat staan 51 woningen die gebouwd zijn in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Portaal wil de woningen energiezuiniger maken en daarmee de energierekening verlagen. Portaal is gestart met een onderzoek naar de huidige staat van de woningen.

Het gaat om de woningen Groen van Prinstererstraat 3 t/m 7 (oneven nummers), 13 t/m 38 (even en oneven), 44 t/m 50 (even) en Abraham Kuijperstraat 1 t/m 8 (even en oneven), 11 t/m 21 (even en oneven), 23 t/m 29 (even en oneven), 31.

Na de zomer willen we samen met de aannemer uitgebreider onderzoek gaan doen. We komen dan bij de bewoners op huisbezoek. De uitkomsten van deze gesprekken en onderzoeken gebruiken we de maanden daarop om de mogelijkheden van onderhoudswerkzaamheden uit te werken.

Foto's