Navigatie

Verduurzaming flatcomplexen Hatert VI - Nijmegen

In de Wibautstraat, Marchantstraat, Rochussenstraat en Domela Nieuwenhuisstraat in de wijk Hatert staan 4 flatgebouwen. Daarin bevinden zich in totaal 96 appartementen. De complexen zijn ondergebracht in een Vereniging van Eigenaars (VVE). Portaal is eigenaar van ongeveer de helft van de appartementen.

Lager energieverbruik, lagere kosten en beter wooncomfort

De Portiekflats zijn gebouwd in 1964 en inmiddels toe aan een verduurzamingsslag. Het huidige hoge energieverbruik om de woningen te verwarmen moet substantieel lager. Het streven is minimaal energielabel B/C. Het lagere energieverbruik -door een gunstiger energielabel – zal leiden tot lagere maandelijkse lasten voor verwarming van de woningen.

Bewoners klagen over tocht en vocht in de woningen. Het wooncomfort zal voor de bewoners verbeteren door het aanbrengen van betere isolatie en goede ventilatie. Dit zorgt ook voor een gezond en aangenaam binnenklimaat, met een drogere lucht. De bestaande vochtproblemen zullen verdwijnen en de (ziekmakende) schimmelvorming behoort tot het verleden.

Wat gaan we doen?

  • Gevelisolatie aanvullen en verbeteren
  • Alle kozijnen en balkondeuren vervangen we door kunststof kozijnen en deuren met isolerende HR++/HR+++ beglazing
  • Mechanische ventilatie (CO2 gestuurd / Handmatige)
  • Nestvoorzieningen voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen

Wanneer gaan we aan de slag

Wanneer de Variabele exact kan beginnen is afhankelijk wanneer de ontheffing wordt verleend in het kader van de Flora en Fauna wet. Iedere bewoner ontvangt tegen die tijd van de aannemer een nieuwsbrief waarin de exacte planning van de werkzaamheden staat vermeld. In een persoonlijke brief staat wanneer de bewoner exact aan de beurt is. In de planning rechts, staat hoelang de aannemer bij u aan het werk is. 

Huurverhoging?

De maatregelen die we uitvoeren vallen onder standaard kwaliteit. Daarom is een huurverhoging voor huurders niet aan de orde.

Foto's

Kenmerken

Startdatum
verwachte start oktober 2021
Einddatum
in maart 2022 verwachten we klaar te zijn
Aantal woningen
96 appartementen - 4 flatcomplexen
Aannemer
De Variabele
Contactpersoon
Betty Wagener (bewonersbegeleider) 06 3024 4367 bwagener@devariabele.nl