Vijverhorst | Nijmegen

Vijverhorst is gebouwd in 1974 en in het complex bevinden zich 108 appartementen met twee liften. Wij onderzoeken momenteel welk onderhoud nodig is en wat we kunnen uitvoeren aan de appartementen en het gebouw.

Beschrijving en historie

Het complex Vijverhorst  ligt in de wijk Meijhorst en ligt centraal in het stadsdeel Dukenburg. De wijk telt ongeveer 1600 woningen en circa 3500 inwoners. De wijk is ruim opgezet, met veel groen en een 'rondlopende' hoofdstraat waarop andere straten uitkomen. Net als in de rest van Dukenburg hebben de straten geen namen maar nummers, beginnend bij Meijhorst 10e straat. Het centrale groen in Meijhorst is in 2005 - ter gelegenheid van het 2000-jarig jubileum van Nijmegen – omgedoopt tot Wijkpark Meijhorst en is in 2006 tot "bomenleerpark" verklaard. In Meijhorst liggen nog het Grand Canal en restanten van lanen van het voormalige landgoed Dukenburg.

De bevolkingsgroei van Nijmegen zit vooral in de groei van de een- en tweepersoonshuishoudens (jongeren, starters én ouderen) en deels jonge gezinnen. Deze huishoudens zijn op zoek naar betaalbare, energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Portaal draagt hier, door de ingrepen bij Vijverhorst, aan bij door het behouden van betaalbare huurappartementen met liften en een goede balans tussen betaalbaarheid en duurzaamheid.

Wat gaan we doen

We onderzoeken welk onderhoud nodig is en wat we kunnen uitvoeren aan alle 108 appartementen en het gebouw. Ondertussen is een klankbordgroep opgericht. Deze komt eens in de 4 tot 6 weken bij elkaar. Wij praten deze groep dan bij over de laatste ontwikkelingen van de onderzoeken en plannen en de klankbordgroep denkt hierin mee. We houden bewoners op de hoogte door middel van nieuwsbrieven. Wanneer duidelijk is wat we gaan doen worden zij persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht.

Flora en fauna wetgeving

Onderdeel van van de onderzoeken die we uitvoeren is het in kaart brengen van beschermde dieren in en rond het gebouw. Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het gebouw een geliefde woonplek is voor vleermuizen. Dit is een beschermde diersoort. Om op termijn het gebouw te mogen verbeteren, is het nodig om nieuwe slaapplaatsen voor vleermuizen te maken. Dat is nu op het dak van de Vijverhorst gemaakt en zijn tijdelijke vleermuiskasten rond de flat geplaatst.

 

Kenmerken en foto's

Foto's