Waalkazerne, Nijmegen

Portaal verbetert 79 beneden- en bovenwoningen in het complex Waalkazerne (Nijmegen centrum), waarbij wij het comfort verhogen. Dit betekent onder meer dat vele tocht- en koudeklachten worden opgelost en dat de woningen een stuk energiezuiniger worden.

Waalkazerne: bezit met historie
De Waalkazerne is een fijne woonwijk midden in het centrum van Nijmegen. Het bestaat uit 79 beneden- en bovenwoningen die opgeleverd zijn in 1924 en 1925. Daarmee behoort deze wijk, samen met het Willemskwartier, tot het oudste bezit van Portaal. Aan de Oude Haven, bij het Papengas, stond de Papengaskazerne, vanaf 1892 Waalkazerne genoemd. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit terrein van de voormalige klooster en kazerne bestemd voor sociale woningbouw: de eerste stadsvernieuwing in Oud-Nijmegen. De huizen zijn bedoeld om de leefomstandigheden van arbeiders in de Nijmeegse benedenstad te verbeteren, die dan vaak nog in 'krotwoningen' leefden. De huizen worden sober gebouwd in ‘blauw grijze klinkers’ met metselwerk van ‘geel hard grauw, in Hardegser cementkalk’. In de loop van de tijd hebben we deze woningen steeds aangepast, maar met deze renovatie maken we een grote stap. Met energielabel A voldoen ze straks aan de eisen van de huidige tijd. Door deze woningen nu goed te isoleren, kunnen we later eenvoudiger overstappen naar een andere warmtevoorziening. Portaal houdt zo in iedere wijk rekening met de Warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ van de gemeente Nijmegen, om uiteindelijk alle woningen van het gas af te brengen.

Straten en adressen
De Waalkazerne bestaat uit 79 beneden- en bovenwoningen in de volgende straten:

  • Bottelstraat 36 t/m 46
  • Kloosterhof 10 en 12
  • Kloosterstraat 2 t/m 34
  • Kloosterstraat 5 t/m 39
  • Observantenstraat 2 t/m 18
  • Observantenstraat 1 t/m 15
  • Oude Havenstraat 2 t/m 20
  • Oude Havenstraat 1 t/m 5
  • Papengas 31 t/m 43

Modernisering Waalkazerne
Met de renovatie willen wij ervoor zorgen dat de 79 woningen Waalkazerne de komende 25 jaar weer vooruit kunnen. Daarvoor voeren we verschillende werkzaamheden uit. De renovatie bestaat uit een combinatie van werkzaamheden aan de buitenkant en aan de binnenkant van de woning. Het gaat om onderhoud dat ‘gewoonweg’ uitgevoerd moet worden om de woning netjes te onderhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vervanging van badkamer, toilet en keuken na de vastgestelde gebruikstijd. Daarnaast nemen we energetische (isolatie-)maatregelen om uw wooncomfort te verbeteren en de woningen van energielabel C of D te verbeteren naar energielabel A. Na het aanbrengen van isolerende maatregelen aan het dak, spouwmuren en beglazing zal de woning een stuk energiezuiniger zijn. Ook zorgen wij ervoor dat de woningen worden verbeterd voor wat betreft de brandveiligheid, ventilatie, inbraakveiligheid, houtrot, en de groepenkasten in de meterkasten.

Stand van zaken
In dit plan voeren we verschillende extra maatregelen uit om de kwaliteit van uw woning te verbeteren en de woningen geschikt te maken voor de komende 30 jaar. Daarom vroegen we de instemming van bewoners met de plannen. Met een royale instemming op het voorstel van 79% van de huishoudens is ruim voldaan aan de wettelijke vereiste norm van 70%. De plannen sluiten goed aan bij de wensen van de bewoners. Dit konden we merken aan de positieve reacties tijdens de inloopspreekuren. Aannemer De Variabele is inmiddels volop bezig met de werkzaamheden. Het geheel is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar.  

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Startdatum
Herfst 2018
Einddatum
Voorjaar 2019
Aantal woningen
79
Aannemer
De Variabele
Contactpersoon
De Variabele: Ron Sommers (uitvoerder) en Ruth Ebisch (bewonersbegeleider) Portaal: Joost van de Weerd (projectleider) en Josine van Winkel (bewonersbegeleider)