Walraven van Hall- en Johannes Poststraat in Leiden

Portaal wil graag de twee portiekflats aan de Walraven van Hall - en Johannes Poststraat, met 48 appartementen in Leiden Zuidwest, duurzaam renoveren. De woningen zijn stevig gebouwd, maar voldoen niet meer aan de eisen van nu. Denk aan beperkte isolatie, vocht- en tochtproblemen. Ons plan is de woningen energiezuiniger te maken en het comfort te vergroten.

Waarom gaan we renoveren?
Uit technische onderzoeken en woonwensenonderzoek is veel informatie gekomen. Dit namen we mee in ons verbeterplan. Een midden niveau renovatie is de oplossing om de woningen energiezuinig en comfortabel te maken en betaalbaar te houden. We sluiten hiermee aan bij de grote vraag naar kwalitatieve en betaalbare starterswoningen in Leiden en bieden daarmee een goede oplossing voor de komende 20 tot 30 jaar.

Wat gaan we doen?
We willen de woningen en de twee gebouwen duurzaam renoveren. Met deze maatregelen gaat het energielabel van de woningen van een label D/E naar een gemiddeld label B. De maatregelen zijn uitgewerkt in een renovatie- en onderhoudsvoorstel. In dit voorstel is ook het Sociaal Plan opgenomen, opgesteld in overleg met de klankbordgroep (bewonersvertegenwoordiging met ondersteuning van een onafhankelijk adviseur van HBV Leiden).

Akkoord van de bewoners
Om het plan uit te voeren kunnen, moet 70% van alle huishoudens in de twee portiekflats hiermee akkoord gaan (draagvlak). Op 12 december 2019 zijn de stemmen geteld, 83% van de bewoners is akkoord gegaan met het plan. 

Wanneer gaan we van start?
Aannemer VIOS gaat de werkzaamheden uit voeren. Als alle voorbereidingen volgens plan verlopen, starten we in het voorjaar van 2020 met de werkzaamheden.

*Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Houdt u voor de actuele planning de nieuwsbrieven in de gaten.

Meer informatie
De bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van Portaal over onder andere de voortgang van het project. Heeft u vragen over dit project, stuurt u een e-mail naar walraven@portaal.nl

Aansluiten op de ambities van de gemeente Leiden
De twee portiekflats maken onderdeel uit het complex Titus Brandsmalaan, in totaal 190 sociale huurwoningen verdeeld over zes portiekflats. De woningen staan in het pilotgebied Rooseveltstraat, waar de gemeente Leiden wonen, werken en recreëren wil combineren. De gewenste herontwikkeling in dit gebied is nu nog niet concreet genoeg voor ons om een besluit te nemen voor alle woningen. De twee portiekflats aan de Walraven van Hall- en Johannes Poststraat (oranje) maken stedenbouwkundig geen onderdeel uit van de herontwikkeling. We maken daarom nu het plan voor deze woningen om ze te renoveren. Voor de andere vier portiekflats wachten we op de plannen van de gemeente.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Aannemer
Vios Bouw
Contactpersoon
Sanaa Wasfi, projectleider Yvette Feld, sociaal projectleider