Walraven van Hall- en Johannes Poststraat in Leiden

Portaal wil graag de twee portiekflats aan de Walraven van Hall - en Johannes Poststraat, met 48 appartementen in Leiden Zuidwest, duurzaam renoveren. De woningen zijn stevig gebouwd, maar voldoen niet meer aan de eisen van nu. Denk aan beperkte isolatie, vocht- en tochtproblemen. Ons plan is de woningen energiezuiniger te maken en het comfort te vergroten.

Waarom gaan we renoveren?
Uit technische en woonwensenonderzoek kwam veel informatie. Dit namen we mee in ons verbeterplan. Een midden niveau renovatie is de oplossing om de woningen energiezuinig en comfortabel te maken en tegelijkertijd betaalbaar te houden. We sluiten hiermee aan op de grote vraag naar kwalitatieve en betaalbare woningen in Leiden en bieden hiermee een goede oplossing voor de komende 20 tot 30 jaar.

Wat gaan we doen?
We willen de woningen en de twee gebouwen duurzaam renoveren. Met deze maatregelen gaat het energielabel van de woningen van een label D/E naar een gemiddeld label B. De maatregelen zijn uitgewerkt in een renovatie- en onderhoudsvoorstel (zie bewonersbrochure). In dit voorstel is ook het Sociaal Plan opgenomen dat in overleg met de klankbordgroep is opgesteld. De klankbord groep is een vertegenwoordiging van de bewoners met ondersteuning van een onafhankelijk adviseur van de HBV Leiden. 

Akkoord van de bewoners
Om het plan uit te kunnen voeren , moet 70% van alle huishoudens in de twee portiekflats akkoord gaan. Dit doen we door het uitvoeren van een zogenoemde draagvlakmeting. 

Wanneer gaan we van start?
Aannemer VIOS is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Als het draagvlak is gehaald, dienen we de omgevingsvergunning in bij de gemeente. We hopen in het voorjaar van 2020*, als alle vergunningen binnen zijn, te starten met de werkzaamheden. 

*De genoemde planning is onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De meest actuele planning leest u altijd in de laatste nieuwsbrief. 

Vragen en meer informatie
De bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief over onder andere de voortgang van het project. Heeft u vragen over dit project, stuurt u een e-mail naar walraven@portaal.nl

Aansluiten op de ambities van de gemeente Leiden
De twee portiekflats maken onderdeel uit het complex Titus Brandsmalaan, in totaal 190 sociale huurwoningen verdeeld over zes portiekflats. De woningen staan in het pilotgebied Rooseveltstraat, waar de gemeente Leiden wonen, werken en recreëren wil combineren. De gewenste herontwikkeling in dit gebied is nu nog niet concreet genoeg voor ons om een besluit te nemen voor alle woningen. De twee portiekflats aan de Walraven van Hall- en Johannes Poststraat (oranje) maken stedenbouwkundig geen onderdeel uit van de herontwikkeling. We maken daarom nu het plan voor deze woningen om ze te renoveren. Voor de andere vier portiekflats wachten we op de plannen van de gemeente.

 

 

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Aannemer
Vios Bouw
Contactpersoon
Sanaa Wasfi, projectleider Yvette Feld, sociaal projectleider