Walraven van Hall- en Johannes Poststraat in Leiden

Portaal wil graag de twee portiekflats aan de Walraven van Hall - en Johannes Poststraat, met 48 appartementen in Leiden Zuidwest, duurzaam renoveren. De woningen zijn stevig gebouwd, maar voldoen niet meer aan de eisen van nu. Denk aan beperkte isolatie, vocht- en tochtproblemen. Ons plan is de woningen energiezuiniger te maken en het comfort te vergroten.

Waarom gaan we renoveren?
Uit technische onderzoeken en woonwensenonderzoek is veel informatie gekomen. Dit namen we mee in ons verbeterplan. Een midden niveau renovatie is de oplossing om de woningen energiezuinig en comfortabel te maken en betaal betaalbaar te houden. We sluiten hiermee aan bij de grote vraag naar kwalitatieve en betaalbare starterswoningen in de stad Leiden en bieden daarmee een goede oplossing voor de komende 20 tot 30 jaar.

Wat gaan we doen?
We willen de woningen en de twee gebouwen duurzaam renoveren. Met deze maatregelen gaat het energielabel van de woningen van een label D / E naar een gemiddeld label B.

De volgende werkzaamheden zijn nu in het plan opgenomen:

  • Isolatie van dak, gevel en gevelopeningen.
  • Plaatsen van mechanische installatie.
  • Repareren van de gevels.
  • Vervangen van badkamer, keuken en het toilet (in woningen waar dit noodzakelijk is).
  • Repareren van standleidingen.
  • Verwijderen van asbest indien nodig.
  • Vervangen van de CV-ketels in alle woningen.

Akkoord van de bewoners
We hebben intern het besluit tot renovatie genomen. Nu werken we het plan verder uit en stellen ook een Sociaal Plan op. Daarin staan ​​afspraken en regelingen voor de bewoners van de Johannes Post- en Walraven van Hallstraat. Om het plan uit te voeren kunnen, moet 70% van alle huishoudens in de twee portiekflats hiermee akkoord gaan (draagvlak).

U ontvangt een informatiebrochure waarin u alle informatie kunt lezen. Aannemer VIOS is geselecteerd om de werkzaamheden uit te gaan voeren.

Bewoners denken mee
Het renovatieplan en Sociaal Plan stellen we samen op met onder andere de huurdersbelangenvereniging (HBV Leiden) en een vertegenwoordiging van de huurders in een bewonerscommissie. Op dit moment zijn we bezig met het formeren van een klankbordgroep. Zij denken met ons mee en zijn het centrale aanspreekpunt voor de bewoners bij vragen van klachten.

Wanneer gaan we van start? 
Als 70% van alle huishoudens akkoord gaat met ons plan, dienen we een omgevingsvergunning in bij de gemeente Leiden. Als we alle vergunningen krijgen, hopen we begin 2020 te starten met de werkzaamheden. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Houdt u voor de actuele planning de nieuwsbrieven in de gaten.

Meer informatie
De bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van Portaal over onder andere de voortgang van het project. Heeft u vragen over dit project, stuurt u een e-mail naar walraven@portaal.nl

Aansluiten op de ambities van de gemeente Leiden
De twee portiekflats maken onderdeel uit het complex Titus Brandsmalaan, in totaal 190 sociale huurwoningen verdeeld over zes portiekflats. De woningen staan ​​in het pilotgebied Rooseveltstraat, waar de gemeente Leiden wonen, werken en recreëren wil combineren. De gewenste herontwikkeling in dit gebied is nu nog niet concreet genoeg voor ons om een ​​besluit te nemen voor alle woningen. De twee portiekflats aan de Walraven van Hall- en Johannes Poststraat (oranje) maken stedenbouwkundig geen onderdeel uit van de herontwikkeling. We maken daarom nu het plan voor deze woningen om ze te renoveren. Voor de andere vier portiekflats wachten we op de plannen van de gemeente.

 

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Contactpersoon
Merlijn Meeus, sociaal projectleider