Woonkr8 - Collectieve Woonvormen

Wil je meer weten over collectieve woonvormen of heb je interesse in het opstarten van een collectieve woonvorm in de regio Arnhem - Nijmegen? De woningcorporaties uit deze regio, verenigd in Woonkr8, bieden je een uniek platform om je droom te verwezenlijken.

We begeleiden je bij het opstellen van je plannen, bieden je de kans om je woonproject te realiseren en helpen je om het project zelf te beheren. Maar om goed te kunnen beoordelen of je bij ons aan het juiste adres bent, willen we dat je je plan op een onderbouwde manier opschrijft en als prospectus aan ons voorlegt.

Wonen in een woongemeenschap is HOT!

Nieuwe manieren van wonen staan steeds meer in de belangstelling. Of het nu om tiny houses gaat, om kangoeroewoningen of om Thuishuizen, steeds vaker denken mensen na over hoe zij hun leven willen inrichten waarbij hun woning slechts een onderdeel is van een groter geheel. Wonen in een sociaal netwerk met gemeenschappelijke activiteiten en bijbehorende verantwoordelijkheden.

Nederland is daar niet op ingericht. We hebben het wonen volledig geïndividualiseerd; Waar voorheen op organische wijze dorpsgemeenschappen ontstonden, leven we nu ieder in onze eigen woning op een eilandje. Met het gevaar van vereenzaming en asociaal gedrag als gevolg.

Daarom is het logisch dat steeds meer mensen zich afvragen: “hoe kan ik mijn leven zó inrichten dat ik comfortabel én betaalbaar kan wonen, niet bang hoef te zijn om te vereenzamen en ook nog iets voor de wereld om me heen kan betekenen?”

Al veel mensen hebben de oplossing gevonden in de collectieve woonvorm! Samen zorgen voor jezelf. Of voor elkaar, zo je wilt.

Kan ik een kennismakingsafspraak krijgen?

Het traject om samen met het Woonkr8-netwerk een collectief woonproject te realiseren, start altijd met een kennismakingsgesprek met de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Kijk op hun website voor meer informatie en vul het contactformulier in voor een afspraak.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Contactpersoon
Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG)