Zeeheldenbuurt, Leiden

In 2010 is Portaal gestart met plannen voor de aanpak van deze 366 vooroorlogse woningen. Het eerste plan was gefaseerde vervangende nieuwbouw voor alle woningen. Dit leverde veel weerstand op in de buurt en in de stad.

Planontwikkeling met buurt
Op basis van een “second opinion” is een nieuw plan ontwikkeld. Er is nauw samengewerkt met de bewonerscommissie “De Zeehelden” en ook afgestemd met  de Buurtvereniging van de Zeeheldenbuurt. Er zijn bewonersinfo-avonden gehouden, peilingen bij huurders georganiseerd, technische plannen uitgewerkt. In die periode is  door de Buurtvereniging ook een wijkvisie ontwikkeld. Begin 2014 hadden we een plan klaar, dat paste binnen de kaders van Portaal, dat kon rekenen op de medewerking van de huurders en dat paste binnen de wijkvisie.

Dat plan voorzag in de vervangende nieuwbouw van 108 woningen en een Groot Onderhoudsbeurt van de overige 258 woningen. Over de aanpak van Groot Onderhoud hebben we uitvoerig overlegd met de bewonerscommissie en dat leidde in april 2015 tot een overeenkomst.

De aanpak is erop gericht dat zoveel mogelijk de huurders in of nabij de buurt kunnen blijven wonen en dat de huur voor deze huurders betaalbaar blijft. Ook ondersteunt Portaal met de aanpak de beeldkwaliteit van de buurt.

Vijf projecten in de Zeeheldenbuurt

1. Nieuwbouw Lakenplein
Dit gebied ligt vlakbij de Zeeheldenbuurt aan de overzijde van de singel en aan de voet van de Meelfabriek. Er komen 64 appartementen in sociale huur. Veel huurders van de Zeeheldenbuurt hebben hier een nieuwe woning gekozen. De bouw is gestart in september 2016. Zie ook de speciale pagina van het Lakenplein.

2. Nieuwbouw Oosterhof
Op dit hof welk omsloten wordt door Oosterstraat, Evertsenstraat, van Speykstraat en Oosterdwarsstraat, komen 41 appartementen in sociale huur. Het plan is ontwikkeld met alle betrokkenen in enkele zogenaamde wijklabs. De omgevingsvergunning is aangevraagd. De huidige woningen zijn eind september gesloopt. De bouw start vermoedelijk in februari 2017. De woningen worden aangeboden aan de huurders van de Zeeheldenbuurt. Zie ook https://www.portaal.nl/projecten/oosterhof-leiden/

3. Nieuwbouw Zijlsingel
Hier ligt een nieuwe uitdaging: de huidige 22 boven- en benedenwoningen maken plaats voor ongeveer 24 appartementen in sociale huur. De Zijlsingel is een fraai stukje Leiden. De nieuwe woningen moeten daar goed in gepast worden. Ook is het de entree van de buurt. Eind 2016 starten we met het ontwerpen van deze woningen. We gaan dat opnieuw doen met alle betrokkenen in zogenaamde wijklabs. De woningen zijn in de loop van 2018 gereed en worden aangeboden aan onze huurders in de Zeeheldenbuurt.

4. Nieuwbouw Evertsenstraat / van Speykstraat
Op het stukje van Speykstraat tussen de Trompstraat en de Evertsenstraat staan nu 34 eengezinswoningen. Aansluitend staan op de Evertsenstraat 18 boven- en benedenwoningen. Deze 52 woningen maken plaats voor ongeveer 40 eengezinswoningen. Ook deze woningen gaan we ontwikkelen met de betrokkenen. Dat gaan we in het zogenaamde wijklab eind 2016 oppakken samen met de ontwikkeling van de Zijlsingel.

5. Groot onderhoud
De woningen in het paarse gedeelte blijven staan. Met een grote onderhoudsbeurt kunnen ze nog 20 jaar mee.  Het is een ingreep zonder huurverhoging. Het comfort van de woning wordt niet verhoogd. Het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en er komt waar mogelijk dubbel glas. De uitvoering is in volle gang. Er is gestart in maart 2016. Het streven is het werk in juli 2017 af te ronden.

De huurders kunnen wel kiezen voor enkele verbetermaatregelen, zoals isolatie en Centrale Verwarming. Hiervoor geeft de gemeente Leiden subsidie, waardoor de huurverhoging mee valt. Huurders kunnen bij de beslissingen hierover advies krijgen van Jeroen Schrama, de projectleider van de Green Deal Zeeheldenbuurt.

Bewonerscommissie
Bewonerscommissie “de Zeehelden” heeft ons namens onze huurders geadviseerd bij het ontwikkelen van de aanpak. Met hen hebben we ook de draaiboeken van de uitvoering gemaakt. De commissie bewaakt met ons de voortgang. De bewonerscommissie is per mail bereikbaar: bewonerscommissiedezeehelden@hotmail.nl

Buurtvereniging De Zeehelden
In de Zeeheldenbuurt is een actieve buurtvereniging. Zij neemt vele initiatieven waarmee de buurt nu en in de toekomst een goede woonplek is. De Buurtvereniging heeft in nauwe samenwerking met gemeente en andere partners een wijkvisie gemaakt. Samen met alle partners wordt nu gewerkt aan de uitvoering van de projecten. De buurtvereniging heeft een eigen website: www.zeeheldenbuurtleiden.nl

Samenspel
De plannen van Portaal zijn voor een groot deel rond. De woningen van Zijlsingel en Evert-Speyk moeten nog worden ontwikkeld, maar intussen is het onderhoud in volle gang, is een start gemaakt met de bouw van Lakenplein, wordt de Oosterhof gesloopt en is de verhuizing  van de huurders op gang gekomen. We zijn nu in de fase van uitvoering gekomen.  Tijdens de uitvoering is goede afstemming nodig tussen bewoners, bouwers, onderhoudsmensen en beheerders. Ook de contacten met de huurders worden geïntensiveerd.

Energie in de Zeeheldenbuurt
Kleine klusjes blijven meestal liggen, wat zonde is, want ze leveren wel wat op. Daarom gaat Jeroen Schrama (als wijkambassadeur Energie) elke maand helpen met een nieuw klein klusje. De eerste is het aanbrengen van radiatorfolie in de woonkamer. Bij een gasverbruik van 1000m3 meter of meer heb je het er al deze winter uit.

Dus wilt u dat Jeroen langskomt met een rol radiatorfolie, laat het hem weten. Voor het materiaal rekent hij 5,- (uitgaande van 2 radiatoren) en maar 2,50 (per huishouden) als u ook de buren meekrijgt. Neem contact op met Jeroen: Heemskerkstraat 57of via 071-5126564 en goedzeehelden@gmail.com

Contact
Mail: zeeheldenbuurt@portaal.nl
Telefoon: 0800 767 8225

Kenmerken en foto's

Foto's

Vertalen / Translate