Zwanenveld - eengezinswoningen, Nijmegen

Portaal heeft het onderhoud aan de eengezinswoningen in de 40e straten van Zwanenveld ingepland voor 2018 en 2019. De voorbereidingen daarvoor zijn in april van 2017 gestart. In september 2017 hebben wij een eerste bijeenkomst gehad met de door bewoners opgerichte klankbordgroep.

Wat gaat Portaal doen?

Wij zijn van plan om onderhoud uit te voeren en daarmee ook vocht en tocht aan te pakken. Het is ons plan om de woningen te voorzien van nieuw schilderwerk, nieuwe voordeuren en nieuwe ramen met isolerend glas en ventilatieroosters. Ook de panelen onder de kozijnen op de begane grond worden vervangen door nieuwe panelen met betere isolatie. Daarmee zal uw wooncomfort verbeteren.

Wie is de klankbordgroep?

Bij het eerste overleg waren vier bewoners van de eengezinswoningen aanwezig. Zij waren ook initiatiefnemers voor de petitie. Met hen hebben we in goed overleg de punten besproken die onderwerp waren in de petitie. Ook hebben we gesproken over contacten met de media, de klantenservice van Portaal en het onderhoudsabonnement. Afgesproken is de komende tijd vaker overleg te hebben over het onderhoud aan de woningen. Inmiddels is de klankbordgroep uitgebreid naar zes bewoners.

Keuze aannemer onderhoud
Portaal heeft samen met de klankbordgroep een keuze gemaakt voor de aannemer die het onderhoud uit gaat voeren. De firma Hendriks SGR uit Oss gaat de werkzaamheden uitvoeren. Hendriks SGR is inmiddels gereed met de inspecties en inventarisatie van houtschade en andere bouwkundige problemen aan de woningen. 

Nieuwe kleuren en type voordeuren
Naast een stem bij de keuze van de aannemer, heeft de klankbordgroep een stem gehad bij het selecteren van de nieuwe kleuren, die gebruikt gaan worden op kozijnen en deuren. Ook hebben zij de belangrijkste stem gehad in de selectie van de verschillende typen voordeuren.

Vervangen van de asbesthoudende bergingen
Het vervangen van de asbesthoudende bergingen in de wijk schiet al lekker op. De aannemer (Kuiper Bouw en Ontwikkeling) die de schuren vervangt, verwacht de werkzaamheden af te kunnen ronden in week 16 (16 t/m 20 april). De huidige bouwplaats wordt daarna opgeruimd. Hendriks SGR zal daarna op dezelfde plek de bouwplaats inrichten voor de uitvoering van het onderhoud aan de woningen. 

Meer informatie
Zodra er meer nieuws is ontvangen bewoners van ons een volgende nieuwsbrief. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de klantenservice van Portaal en vraag naar Elles Witsiers.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Startdatum
2018
Einddatum
2019
Aantal woningen
240
Aannemer
Hendriks SGR
Contactpersoon
Patrick Kouws, Projectleider Marc van den Broek, Adviseur leefomgeving Elles Witsiers, Bewonersbegeleider