Geen huurverhoging voor huurwoningen met een E, F en G label

We willen dat onze huurders goed en betaalbaar kunnen wonen. Daarom kijken we niet alleen naar de huur, maar ook naar de energiekosten. Samen vormen die de woonlasten. Energiearmoede is een toenemend probleem. Daarom kregen huurders van Portaal, met een laag inkomen die wonen in een slecht geïsoleerd huis (labels EFG), geen huurverhoging dit jaar. Het liefst zouden we de huren niet verhogen, maar dat gaat niet. Portaal staat, net als alle woningcorporaties in Nederland, voor enorme opgaven. Die kosten veel geld.