Huurverlaging voor de laagste inkomens

We verlagen in 2023 onze huren voor de huurders met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon tot 550 euro. Dit is een afspraak die wij met de overheid gemaakt hebben. Dit doen wij wel onder een voorwaarde: wij vinden dat het voordeel bij de huurder terecht moet komen, en niet in mindering moet worden gebracht op de huurtoeslagen. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en schromen niet om onze stem te laten horen aan het kabinet als de regelingen tegenvallen.