Voorwaarden ‘een maand huur cadeau actie’

Wanneer kunt u meedoen?

 • U bent huurder van Portaal
 • U heeft een MijnPortaal account en u heeft uw account vóór 1 februari 2018 geactiveerd
 • U heeft geen huurachterstand of andere schulden bij ons
 • U heeft nog niet eerder een maand huur cadeau gewonnen

Wat kunt u winnen?

 • U kunt één maand huur winnen
 • Het gaat om het bruto huurbedrag uit uw huurovereenkomst
 • Uw eventuele huurtoeslag laten wij buiten beschouwing
 • Als u de winnaar bent, hoort u van ons welke maand huur u cadeau krijgt

 De trekking

 • We trekken willekeurig een winnaar uit alle MijnPortaal gebruikers die zich aangemeld hebben vóór 1 februari 2018
 • Dit doen wij aan de hand van een totaal lijst met alle gebruikers
 • We doen dit volgens het vier ogen principe, één medewerker doet de trekking een tweede medewerker controleert het

Bekendmaking winnaar

 • De winnaar krijgt persoonlijk per e-mail bericht van ons
 • Op de website communiceren wij dat er een winnaar is gekozen, de winnaar noemen wij niet bij naam

Uitkering prijs

 • De prijs maken wij per bankoverschrijving over naar het bij ons bekende rekeningnummer
 • De winnaar hoort in de persoonlijke e-mail om welke maand het gaat

Overig

 • Over de actie wordt niet gecorrespondeerd
 • Wij behouden ons het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te stoppen