Marion Timmers

Marion Timmers

Teamleider financiële administratie

Saai is het hier nooit!

De functie van teamleider zou ik in principe bij elk bedrijf kunnen vervullen, maar ik heb gemerkt dat ik echt een corporatiemens ben. Ik werk nu al zo’n 25 jaar in deze branche. Tussendoor heb ik een paar jaar bij een detacheringsbedrijf gewerkt maar daar voelde ik me niet prettig. Het was allemaal te veel corporate en te weinig corporatie. Ik vind het belangrijk dat mijn werk ergens over gaat en bij Portaal heb ik dat gevoel heel sterk. Zelf realiseer ik mij dagelijks hoe belangrijk het is om prettig te wonen, dat je huis echt je thuis is. Dat ik daar voor anderen een steentje aan kan bijdragen, geeft mij een goed gevoel.

Klant centraal

Portaal is volop in beweging, dus saai is het hier eigenlijk nooit. Ietsje saaier zou soms wel lekker zijn, haha. Wat ik een goede en uitdagende ontwikkeling vind, is dat we er echt samen werk van maken om de klant centraal te stellen. Dat betekent voor mijn afdeling onder meer dat we het systeem van incasso goed onder de loep nemen. We kijken wat we kunnen doen om het incassoproces beter te laten verlopen, bijvoorbeeld door digitale middelen in te zetten. Maar vooral zoeken we manieren om onze huurders te helpen voorkómen dat zij onnodig incassokosten aan hun broek krijgen. Meer nadruk op preventie dus. Want daar zijn onze huurders het best mee geholpen.

Nieuwe manier van werken

Zaken als klantgerichtheid zijn interessant om samen over na te denken. Maar het vraagt ook wel wat van mensen om mee te gaan in de veranderingen van de organisatie. Sommige medewerkers doen al jarenlang hetzelfde werk op dezelfde manier en hoeven niet zo nodig iets anders. Voor anderen is het juist heel leuk dat hun werk breder wordt, meer afwisselend. Aan mij de schone taak iedereen in die nieuwe manier van denken en werken mee te nemen. Zo kan ik mijzelf ook steeds blijven ontplooien.

Vertalen / Translate