Wat je baan als asset manager zo betekenisvol maakt

“Wie meer wil dan alleen stenen stapelen en een baan zoekt met betekenis, is hier echt op z’n plek”

Een groot woningtekort, verduurzaming en nieuwe samenlevingsvormen die vragen om ander soort huizen: het zijn belangrijke maatschappelijke thema’s waar regiomanager Martine Verheijen en asset manager Lita Kalle zich dagelijks mee bezighouden bij Portaal. Zij zijn verantwoordelijk voor het vastgoed in Utrecht, Nijmegen en Arnhem en kijken wat de stad nodig heeft op het gebied van wonen.  Welke doelgroepen zijn er? Wat voor woningen zijn er de komende jaren nodig? En is dat zo te realiseren dat het betaalbaar blijft?

 

Asset Management
Een asset manager zorgt ervoor dat een woningcorporatie haar doelen kan behalen op een financieel gezonde manier. Hij of zij onderzoekt de haalbaarheid van investeringen, bijvoorbeeld of het loont om een oud complex te renoveren of dat het beter herbouwd kan worden. En of plannen van de gemeente te realiseren zijn, denk aan een vluchtelingenopvang, de ontwikkeling van een nieuwe wijk of de transformatie van een bestaand gebouw. De regiomanager is hier, samen met de manager volkshuisvesting, eindverantwoordelijk voor.

Van commercie naar corporatie
Martine, van oorsprong bouwkundige, begon haar carrière bij commerciële organisaties. Martine: “Het was heel interessant werk, maar wel erg gericht op het grote geld. Ik wilde graag iets met vastgoed doen, maar ook organisaties én mensen helpen. Bij een woningcorporatie komt dat allemaal samen.” Lita, die sociale geografie studeerde, beaamt dat: “Bij commerciële partijen is geld verdienen vaak de belangrijkste drijfveer. Hier moet je de intrinsieke motivatie hebben om de wereld een beetje beter te maken. Geld is belangrijk, maar maatschappelijke waarde is minstens zo belangrijk. De balans daartussen vinden, maakt het werk super interessant.”  

Bijdragen aan goed samenleven
Over de vraag hoe asset management bijdraagt aan de missie van Portaal Bijdragen aan goed samenleven hoeven beide niet lang na te denken. “Wij zorgen voor de basis van de corporatie: kwalitatief goede, fijne en betaalbare woningen. Ook proberen we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te leveren. We zoeken altijd naar de balans tussen de maatschappelijke vraag en de betaalbaarheid van het project."

Sociaal wonen
Een goed voorbeeld daarvan is het sociaal wonenproject  Elderburen in Arnhem. Martine: “Samen met de ontwikkelaar, architect, zorgorganisatie en de gemeente ontwikkelden we daar een wooncomplex waar ouderen en mensen met een verstandelijke beperking samenwonen en naar elkaar omkijken. Het werd een groot succes.”

Lita vult aan: “Ook in Utrecht hebben we dit jaar twee soortgelijke projecten opgeleverd, Tango en BUUR. Verschillende doelgroepen wonen hier samen en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Zo kunnen ook mensen die wat meer hulp nodig hebben, zelfstandig wonen. We letten er dan ook op dat het gebouw dat ondersteunt: meer gemeenschappelijke ruimtes, een lunchroom of dagbesteding en één gebouw is helemaal prikkelarm ontworpen. Geweldig om te zien hoe een project van tekentafel in het echt werkt zoals we het bedachten. En dat we daarin effectief samenwerken met heel veel verschillende partijen.”

Het grootste misverstand
Een woningbouwcorporatie, da’s toch enorm stoffig en oubollig? Lita lacht: “Dat idee hebben veel mensen, dáár moeten we eens vanaf. Nieuwe collega’s uit de commerciële wereld zijn vaak verbaasd hoe dynamisch een woningbouwcorporatie is.”

Martine: “Het werk is ontzettend relevant en heeft een hele interessante complexiteit. De gemeente die iets wil, landelijke wet- en regelgeving, de demografie van een wijk, omgevingsfactoren, de politiek; het zijn vaak complexe trajecten met veel belangen. Wie meer wil dan alleen stenen stapelen en een baan zoekt met betekenis, is hier echt op z’n plek.”   

Werken bij Portaal
Wat werken bij Portaal voor beide zo leuk maakt? Martine: “Waar je ook aanklopt, je vindt altijd collega’s die vanuit hun vakkennis en gedrevenheid meedenken.” Lita: “En de interne cultuur is prettig, het is een platte organisatie. Je hebt ondanks de grootte toch het gevoel dat je voor een klein, gezellig bedrijf werkt. De lijntjes zijn kort.”

Nieuwe collega’s
Martine en haar collega’s zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s. Lita: “Dat hoeven geen mensen met veel technische kennis te zijn. We zoeken vooral iemand die, naast het sturen op het financiële rendement ook het maatschappelijke belang kan vertegenwoordigen en met veel verschillende mensen kan samenwerken. Mensen met interesse in ruimtelijke ordening, duurzaamheid of asset managers die de maatschappelijke waarde missen in hun werk: we nodigen jullie van harte uit om te solliciteren!”

Is je interesse gewekt? Lees dan vooral de vacature en wie weet maak jij binnenkort kennis met Lita en Martine.