Navigatie

Huurovereenkomst

Bij uw huurovereenkomst horen algemene huurvoorwaarden. Hierin staat aan welke voorwaarden u en Portaal moeten voldoen als u een zelfstandige woonruimte, onzelfstandige woonruimte, of garage, parkeerplaats of berging van Portaal huurt. Welke versie van deze voorwaarden voor u geldt, leest u in uw huurovereenkomst. 

Naast de algemene huurvoorwaarden heeft Portaal een aantal zaken vastgelegd in beleid, zoals het beleid voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) en het tuinenbeleid. Dit beleid is ook voor u van belang en voor u van toepassing. Ook hierover kunt u op deze website informatie vinden.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Kan ik ook huurverlaging krijgen?

In twee gevallen kunt u huurverlaging vragen bij Portaal. Dit zijn: 
1. Huurverlaging bij maximale huurprijs.
Betaalt u meer voor uw sociale huurwoning dan de maximale huurprijs? Dan kunt u een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen. Het aantal punten van uw woning bepaalt de maximale huurprijs. Bereken het maximale aantal punten voor uw huurwoning op de website van de Rijksoverheid.

2. Huurverlaging op basis van gedaald inkomen.
Als uw inkomen is gedaald na de jaarlijke huurverhoging heeft u de mogelijkheid om een voorstel tot huurverlaging bij ons in te dienen. 

Is er sprake van één van bovenstaande situaties, dan kunt u voor meer informatie kijken op de website van de Rijksoverheid.

Ik ben nabestaande en wil een huurcontract opzeggen in verband met overlijden. Hoe doe ik dat?

Gecondoleerd met uw verlies. U heeft veel zaken te regelen. Dat begrijpen wij. Daarom kunt u eenvoudig online de huur opzeggen voor de overledene.

Via het formulier opzegging huur bij overlijden kunt u direct de huur opzeggen.

Ik moet de meterstanden doorgeven maar ik weet niet waar de meters zitten. Wat nu?

De meterstanden van water, gas en elektriciteit moet u zelf doorgeven. Dat geldt ook voor de eindmeterstanden als u de huur heeft opgezegd.

Zitten de gasmeter en de watermeter in een ruimte waar u niet zelf bij kunt of kunt u de meter niet vinden? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder, via onze klantenservice.

Wanneer krijg ik de sleutel?

Zodra de vorige bewoners zijn vertrokken, maken wij de woning voor u in orde. Wij nodigen u daarna uit om bij Portaal het huurcontract te ondertekenen en andere belangrijke zaken te regelen. Als dat allemaal is gebeurd, krijgt u de sleutel van uw nieuwe huis.
Houd er rekening mee dat er soms nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd nadat u de sleutel heeft ontvangen. 

Betaal ik administratiekosten voor het aangaan van een huurovereenkomst?

U betaalt bij ons geen administratiekosten voor het aangaan van een huurovereenkomst. 

Hoe weet ik of ik een woning in de sociale sector huur?

Dat kunt u bepalen met het schema van de Rijksoverheid. 

Mag een tweede persoon het huurcontract ondertekenen?

Een tweede persoon mag onder bepaalde voorwaarden tekenen, zoals:
• U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap.
• U voert een gemeenschappelijk huishouden.
• U staat samen ingeschreven als woningzoekenden.

Wij sturen u een uitnodiging voor de ondertekening van het huurcontract. Daarin staat precies welke extra gegevens wij nodig hebben als u met twee personen wilt ondertekenen.

Ik wil een kopie van mijn huurcontract hebben. Hoe kom ik daar aan?

Neem contact op met onze klantenservice. Wij regelen een kopie voor u en sturen deze naar u op.

Heeft u deze kopie snel nodig? Kom dan naar onze balie om deze op te halen.

Wanneer kan ik het huurcontract tekenen?

Zodra de vorige bewoners zijn vertrokken, maken wij de woning voor u in orde. U ontvangt in de meeste gevallen het huurcontract per mail. U ondertekent het contract dan digitaal.
Houd er rekening mee dat er soms nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd nadat u de sleutel heeft ontvangen. Dit noemen wij ook wel: 'Klaar terwijl u huurt'. 

Meer informatie is te vinden onder 'wat betekent klaar terwijl u huurt?'. 

Ik wil een plattegrond van mijn woning hebben. Hoe kom ik daar aan?

Neem contact op met onze klantenservice. Wij regelen een plattegrond voor u en sturen deze naar u op.

Heeft u de plattegrond snel nodig? Kom dan naar onze balie om deze op te halen.

Ik wil een bedrijf aan huis beginnen. Mag dat?

Ja, dat mag, maar uw bedrijf moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld geen winkel zijn en het mag geen overlast in de buurt geven. En het aantal vierkante meters dat u voor uw bedrijf nodig heeft, mag niet meer zijn dan 1/3 van de vloeroppervlakte van uw woning. Maar er zijn nog meer voorwaarden waar u aan moet voldoen voordat u een bedrijf aan huis mag beginnen. Zie hiervoor de voorwaarden bedrijf aan huis

Als u een bedrijf aan huis begint, moet u dit eerst bij ons aanvragen. Dit kan per mail of brief. 

Ik wil een ander postadres doorgeven. Wat moet ik doen?

Ga naar MijnPortaal en geef uw wijziging door.

Kan ik de afspraak om het huurcontract te ondertekenen nog verzetten?

Verzetten van de afspraak kan helaas niet altijd. Neemt u hiervoor zo snel mogelijk contact op met de klantenservice via het telefoonnummer 088 - 767 82 25.

Wanneer krijg ik mijn waarborgsom terug van Portaal?

Het borggeld dat Portaal tussen 1996 en 2000 heeft ontvangen, hebben wij al terugbetaald aan de huurders.

De vorige bewoner staat nog ingeschreven op mijn adres. Wat nu?

Als de vorige huurder nog staat ingeschreven op uw nieuwe adres, kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente spoort de persoon op en zorgt voor uitschrijving.

Waar vind ik de algemene huurvoorwaarden?

Van welk type ruimte zoekt u de algemene huurvoorwaarden?