Navigatie

Medehuurderschap

Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap? Dan wordt u volgens de wet automatisch medehuurder. U moet dit nog wel aan ons laten weten.
In andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Staat u nog niet op de huurovereenkomst, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. 

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Ik wil een medehuurder op het huurcontract laten zetten. Kan dat?

Algemeen

Waarom wilt u een medehuurder op het huurcontract zetten?

Ik wil mijn medehuurder verwijderen van het huurcontract. Wat moet ik doen?

Algemeen

Waarom wilt u uw medehuurder verwijderen van het huurcontract?

Mijn partner is overleden. Kan ik in de woning blijven wonen?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies. Wij begrijpen dat u graag wilt weten of u als huurder in de woning kunt blijven wonen.

Wat hebben wij van u nodig?

Is uw partner overleden, laat ons dit weten via een brief of e-mail. Doe daar een kopie van de overlijdensakte bij. Vergeet niet om deze brief te ondertekenen.

Wanneer ben ik automatisch de enige huurder?                              

Als uw partner is overleden, dan bent u soms automatisch de enige huurder. Dat is het geval als:
·         U getrouwd bent
·         U een geregistreerd partnerschap heeft
·         U als (mede)huurder op het contract staat

Wanneer ben ik niet automatisch de enige huurder?

Soms bent u niet automatisch de enige huurder. Dat is het geval als:
·         U niet op het huurcontract staat
·         U niet op de overlijdensakte staat

Ik sta niet op het huurcontract of de overlijdensakte, maar ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat moet ik doen?

Als u niet automatisch de enige huurder bent en u wil graag in de woning blijven wonen, dan kunt u huurderschap aanvragen. U doet dit door het aanvraagformulier medehuurderschap bij overlijden  bij overlijden in te vullen. Om uw aanvraag in behandeling te nemen vragen wij om aanvullende documenten. Deze documenten vindt u op het formulier.

Wij laten u binnen vijf werkdagen per brief weten of uw aanvraag is goedgekeurd. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als de aanvraag niet compleet is, bellen wij u op en moet u de aanvraag nog een keer indienen. Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd wordt het huurcontract beëindigd. Wij spreken dan samen met u de einddatum van het huurcontract af. Vul daarna het digitale formulier opzegging huur bij overlijden in.