Medehuurderschap

Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap? Dan wordt u volgens de wet automatisch medehuurder. U moet dit nog wel aan ons laten weten.
In andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Staat u nog niet op de huurovereenkomst, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. 

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Ik wil een medehuurder op het huurcontract laten zetten. Kan dat?

Algemeen

Waarom wilt u een medehuurder op het huurcontract zetten?

Ik wil mijn medehuurder verwijderen van het huurcontract. Wat moet ik doen?

Algemeen

Waarom wilt u uw medehuurder verwijderen van het huurcontract?

Mijn partner is overleden. Kan ik in de woning blijven wonen?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies. Wij begrijpen dat u graag wilt weten of u als huurder in de woning kunt blijven wonen.

Wat hebben wij van u nodig?

Is uw partner overleden, laat ons dit weten via een brief of e-mail. Doe daar een kopie van de overlijdensakte bij. Vergeet niet om deze brief te ondertekenen.

Wanneer ben ik automatisch de enige huurder?                              

Als uw partner is overleden, dan bent u soms automatisch de enige huurder. Dat is het geval als:

 • U getrouwd bent.
 • U een geregistreerd partnerschap heeft.
 • U als (mede)huurder op het contract staat.
 • En u uw hoofdverblijf in de woning heeft.

Wanneer ben ik niet automatisch de enige huurder?

Soms bent u niet automatisch de enige huurder. Dat is het geval als:

 • U niet op het huurcontract staat.
 • U niet op de overlijdensakte staat.

Ik woon samen met de huurder. De huurder is overleden. Wat moet ik doen?

Is sprake van samenwoning? Dan verzoeken we u binnen zes maanden contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen beoordelen of u in de woning kunt blijven wonen. Als Portaal dit weigert, kunt u binnen zes maanden na het overlijden van de huurder bij de rechter voortzetting van het huurcontract vorderen.

Ik sta niet op het huurcontract of de overlijdensakte, maar ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat moet ik doen?

Als u niet automatisch de enige huurder bent en u wil graag in de woning blijven wonen, dan kunt u huurderschap aanvragen. U doet dit door het aanvraagformulier medehuurderschap bij overlijden  bij overlijden in te vullen. Om uw aanvraag in behandeling te nemen, vragen wij om aanvullende documenten. Deze documenten vindt u op het formulier.

Wij laten u binnen vijf werkdagen per brief weten of uw aanvraag is goedgekeurd. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als de aanvraag niet compleet is, bellen wij u op en moet u de aanvraag nog een keer indienen.

Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, wordt het huurcontract beëindigd. Wij spreken dan samen met u de einddatum van het huurcontract af. U kunt daarna de huur opzeggen voor de overledene door een e-mail naar info@portaal.nl te sturen. Wilt u in uw e-mail dan onderstaande gegevens vermelden en daarbij een kopie van de overlijdensakte meesturen.

 • Volledige naam van de overledene.
 • Adres van de overledene.
 • Einddatum van het huurcontract (houd hierbij rekening met een opzegtermijn van één maand).
 • Uw naam, postcode, straatnaam en huisnummer (correspondentie over de huuropzegging sturen we naar uw adres).
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.
 • Kopie van de overlijdensakte meesturen.

Na ontvangst van uw gegevens en een kopie van de overlijdensakte ontvangt u van ons een bevestiging van de huuropzegging.