Navigatie

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Ik heb een klacht over mijn energielabel. Wat moet ik doen?

U kunt uw klacht over het energielabel telefonisch melden bij onze klantenservice. De verantwoordelijke medewerker bekijkt uw klacht. Wij reageren binnen enkele dagen.

Ik heb vragen over het energielabel. Waar moet ik zijn?

Kijk op de website van het energielabel voor algemene informatie en om het energielabel van uw woning op te zoeken.

Heeft u vragen over het energielabel van uw eigen woning? Neem dan contact op met onze klantenservice.