Navigatie

Hennep? Einde huurcontract!

U huurt een woning van Portaal
Als u een woning huurt van Portaal, zijn daar bepaalde regels aan verbonden. Eén van deze regels is dat u, in uw woning, geen hennep (wiet) mag kweken.

Hennepteelt heeft nadelige effecten op de verhuurde woningen en de leefomgeving. Het exploiteren van een hennepkwekerij leidt tot overlast en gevaar. Het veiligheidsgevoel van de omwonenden wordt aangetast. Het heeft een negatieve weerslag op de reputatie van de woonomgeving en bemoeilijkt Portaal om de woonruimte in de omgeving te verhuren. Hennepteelt in de woning is dan ook uitdrukkelijk verboden.

Wat verstaan we onder hennep kweken?
Onder het houden van een hennepkwekerij wordt door Portaal niet alleen verstaan het bedrijfsmatig laten groeien van hennep in/of bij de woning, maar ook het bewaren, knippen of drogen van hennep. Daarbij maakt het niet uit of het in de hele woning gebeurt of alleen maar in de schuur/berging of op zolder. Ook het verhandelen van hennep vanuit de woning vindt Portaal ontoelaatbaar.

Hennep in de woning leidt altijd tot beëindiging van het huurcontract
In alle bovenstaande gevallen is er sprake van “geen goed huurderschap” en stuurt Portaal aan op beëindiging van de  huurovereenkomst. Als de huurders bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzeggen dan vraagt Portaal aan de rechter om de huur te beëindigen en de huurder te veroordelen om de woning direct te verlaten. Behalve in zeer bijzondere situaties worden de eis van Portaal tot beëindiging van de huurovereenkomst bijna altijd toegewezen. De kosten van zo’n gerechtelijke procedure verhalen we bovendien op de huurder.

Afspraken
Portaal heeft in alle regio’s waar zij werkzaam is, zogenaamde hennepconvenanten gesloten. In deze convenanten heeft Portaal met politie, justitie, gemeente, brandweer en andere corporaties afgesproken om gezamenlijk op te treden ten aanzien van hennepkwekerijen in woningen en woonwijken.

Veel gevraagd over Hennep? Einde huurcontract!

Ik wil mij inschrijven voor een woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik zien of ik nog sta ingeschreven?

Algemeen

Om welke regio gaat het?

Ik wil mijn inschrijfgegevens wijzigen, kan dat?

Algemeen

In welke regio zoekt u een huurwoning?

Hoe kan ik mijn inschrijving verlengen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik mij uitschrijven?

Algemeen

Over welke regio gaat het?

Hoe kan ik mijn inschrijving samenvoegen met iemand anders?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Wat moet ik doen als we niet meer samen op zoek zijn naar een woning?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoeveel mag ik maximaal verdienen om een sociale huurwoning te krijgen?

Algemeen

Wilt u een sociale huurwoning huren? Met een bruto jaarinkomen van maximaal 40.765 euro mag u reageren op alle sociale huurwoningen met een netto huurprijs tot 763,47 euro.
Met een bruto jaarinkomen tussen 40.765 euro en 44.655 euro mag u reageren op woningen met een netto huurprijs tussen 678,66 euro en 763,47 euro (prijspeil 2020).