Navigatie

Woning opleveren: inspectie afspraak

Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de woning netjes en schoon achterlaat. In onze instructiefilm ziet u hoe u de woning aan ons moet teruggeven.

Veel gevraagd over Woning opleveren: inspectie afspraak

Kan een opzichter mijn woning alvast beoordelen voordat ik mijn huur heb opgezegd?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Zodra u de huur heeft opgezegd, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Daarin geven wij aan wanneer de voor- en eindinspectie plaatsvinden. De opzichter zegt bij de voorinspectie wat u nog moet veranderen voor u de woning verlaat. En controleert dit bij de eindinspectie.

Als u van te voren wilt weten hoe u de woning correct moet opleveren, dan kunt u de checklist 'ga zelf eenvoudig na of u uw woning in goede staat achterlaat' doornemen.

Wat kan ik verwachten van de woninginspecties als ik de huur heb opgezegd?

Algemeen

Als u de huur opzegt, dan moet u het huis leeg, schoon en zonder schade aan ons teruggeven. Een medewerker van Portaal komt daarom twee keer langs en bekijkt dan samen met u het huis.

Voorinspectie:
Tijdens de eerste inspectie loopt de medewerker met u door het huis. De medewerker bekijkt of er dingen zijn die u voor de einddatum moet weghalen en herstellen. Deze inspectie duurt een uur tot maximaal twee uur.

De medewerker vult een formulier in en maakt foto's. Als er dingen in huis gerepareerd of weggehaald moeten worden, kunt u dat het beste zelf doen. Als wij het moeten doen, is dat soms duurder.

De medewerker zet op het inspectieformulier om welke aanpassingen en welke kosten het gaat. U ondertekent dit formulier en wij geven u er een kopie van.

Eindinspectie:
Bij de tweede inspectie controleert onze medewerker de woning opnieuw. Is de woning leeg en schoon? Zijn de reparaties en aanpassingen gedaan? Als het huis nog niet in orde is, dan regelen wij dat alsnog op uw eigen kosten. Na de eindinspectie vragen wij ook de sleutels van de woning terug.

Ik heb een afspraak met Portaal voor een voorinspectie of eindinspectie van mijn woning. Kan ik de afspraak nog verzetten?

Algemeen

Voorinspectie
Deze eerste inspectie kunt u in bijzondere gevallen tot 24 uur voor de afspraak verzetten. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Als niemand aanwezig is tijdens de afspraak, dan kunnen wij voorrijkosten bij u in rekening brengen.

Eindinspectie
De afspraak voor de eindinspectie kunt u helaas niet verzetten. U kunt de afspraak wel door iemand anders laten overnemen. U moet deze persoon dan een machtigingsbrief meegeven. Vergeet niet uw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van u beiden in de machtiging te zetten. De waarnemer geeft de machtiging aan de opzichter. Hij of zij moet ook een legitimatiebewijs (ID/rijbewijs) laten zien.

Kan iemand anders de inspectie van mij overnemen?

Algemeen

Ja dat kan. U moet deze waarnemer dan een machtigingsbrief meegeven. Vergeet niet uw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van u beiden in de machtiging te zetten.

De waarnemer geeft de machtiging bij de inspectie aan de woninginspecteur. Hij of zij moet ook een legitimatiebewijs (ID/rijbewijs) laten zien.

Mijn woning is al helemaal leeg en opgeruimd. Is een voorinspectie nog nodig?

Algemeen

Ja, een voorinspectie is bij een huuropzegging altijd verplicht. De woninginspecteur doorloopt met u samen de woning en vertelt u wat er eventueel nog moet worden veranderd voordat de eindinspectie plaatsvindt. U kunt de voorinspectie dus niet annuleren.

Er staan losse kasten in mijn woning die ik niet gebruik. Mag ik die wegdoen?

Algemeen

Ja, dat mag.