Inschrijven

Bent u op zoek naar een huurwoning? De eerste stap is dat u zich inschrijft als woningzoekende. In Amersfoort en Utrecht doet u dit via de website van Woningnet, voor Arnhem en Nijmegen gaat u naar de website van Entree. Voor Leiden gaat u naar de website van Huren in Holland Rijnland. Als u zich heeft ingeschreven, kunt u reageren op het woningaanbod. 

Veel gevraagd over Inschrijven

Wat is de inkomensgrens voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Sociale huurwoning

Per 1 januari 2024 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 879,66. Wilt u reageren op een sociale huurwoning? Dan mag uw maximale jaarinkomen niet hoger zijn dan € 47.699,- voor een alleenstaande en € 52.671,- voor een meerpersoonshuishouden. Het gaat hierbij om het verzamelinkomen van uw huishouden en kinderen rekenen we niet mee.

Woning middeninkomens

Portaal heeft ook een sociaal woningaanbod voor middeninkomens. Dit noemen we in sommige gevallen de 10%-regeling. U kunt via WoningNet reageren op deze woningen als u een maximaal jaarinkomen heeft tussen € 47.699,- en € 50.000,- voor de regio's Eemland, Arnhem, Nijmegen Leiden. En een maximaal jaarinkomen tussen € 47.699,- en € 56.330,- voor de regio Utrecht. Deze inkomensgrens kan regionaal verschillen door afspraken die daar gelden. Let op: wanneer uw maximale jaarinkomen lager is dan € 47.699,- of hoger dan € 50.000,- wordt u afgewezen voor een middeninkomen woning.
WoningNet geeft het in de advertentie aan als het om een 10%-regeling woning gaat.

Heeft u een inkomen onder de 'aftoppingsgrens'? Dan is de maximale huurprijs € 697,07 voor een meerpersoonshuishouden. En maximaal € 650,43 voor een alleenstaande. Betaalt u een lager huurbedrag? Dan blijft u het lagere huurbedrag betalen.

Ik wil mij inschrijven voor een woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik zien of ik nog sta ingeschreven?

Algemeen

Om welke regio gaat het?

Ik wil mijn inschrijfgegevens wijzigen. Kan dat?

Algemeen

In welke regio zoekt u een huurwoning?

Hoe kan ik mijn inschrijving verlengen?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik mijn inschrijving samenvoegen met iemand anders?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Wat moet ik doen als we niet meer samen op zoek zijn naar een woning?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Hoe kan ik mij uitschrijven?

Algemeen

Over welke regio gaat het?