Navigatie

Kennisbank

Aanpassingen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan me...

Lees het volledige antwoord

Asbest

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het verwijderen.

Lees het volledige antwoord

Bedrijfsruimte

Wij verhuren ook diverse bedrijfsruimten. Wilt u hier meer over weten? Stuur ons dan een mail met uw vraag. Vermeld daarbij de regio waarin u een bedrijfsruimte zoekt. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice .

Lees het volledige antwoord

Betalingsregeling

Een betalingsregeling afsluiten kan helaas alleen in bijzondere gevallen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice .

Lees het volledige antwoord

Deurwaarder

Wij schakelen een deurwaarder in als u uw maandelijkse huur niet betaalt. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Natuurlijk willen we niet dat het zover komt. Daarom doen wij ons best om samen met u betalingsproblemen te voorkomen of op te lo...

Lees het volledige antwoord

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 w...

Lees het volledige antwoord

Huurachterstand

Is het u niet gelukt om uw huur op tijd te betalen? Dan kunt u soms een betalingsregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar uw persoonlijke en financiële situatie. Dus wacht niet tot uw achterstand nog verder oploopt, maar neem contact met ons ...

Lees het volledige antwoord

Huur betalen

Voor de eerste van de maand betaalt u de huur voor de maand die komen gaat. U betaalt de huur dus vooruit.

Lees het volledige antwoord

Huurdersorganisaties

Een huurdersorganisatie bestaat uit huurders. Zij komen op voor het belang van de huurders van Portaal. Dit doen ze onder meer op het gebied van beleid en klachtenafhandeling. Elke regio heeft haar eigen huurdersorganisatie. Deze heeft regelmatig ove...

Lees het volledige antwoord

Huurovereenkomst

Bij uw huurovereenkomst horen algemene huurvoorwaarden. Hierin staat aan welke voorwaarden u en Portaal moeten voldoen als u een zelfstandige woonruimte, onzelfstandige woonruimte, of garage, parkeerplaats of berging van Portaal huurt. Welke versie v...

Lees het volledige antwoord