De Pionier: gemengd wonen voor 208 jongeren in Amersfoort

Vandaag start de inschrijving voor De Pionier via www.depionier033.nl, het gemengd wonenproject voor 208 jongeren in Amersfoort. De Pionier is een bijzonder project. Er wonen jongvolwassenen van verschillende achtergronden samen. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor 10 jaar. En het is de start van de transformatie van een bedrijventerrein naar woongebied.

De studio’s zijn beschikbaar voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit (jeugd)zorg op zich zelf gaan wonen. Zij worden begeleid in de stap naar zelfstandig wonen. De reguliere bewoners zijn jongeren tot 30 jaar die specifiek voor het concept gemengd wonen kiezen.

Regiomanager Dorine Lommen: “In deze tijd moeten mensen zelfstandig wonen die dat tot voor kort niet deden. Dat kan best lastig zijn. Dan is deze woonvorm een zachte landing voor ze. Deze manier van samenwonen brengt bewoners positieve ervaringen en een sociaal netwerk. Iedereen leert van elkaar. En met 208 extra woningen doen we iets aan de woningnood in Amersfoort en meer in het bijzonder voor de doelgroep jongeren.”

De Pionier is een gezamenlijk initiatief van de Amersfoortse corporaties Omnia Wonen, Portaal en gemeente Amersfoort. Het plan wordt gerealiseerd door ontwikkelende bouwer Plegt-Vos. De units worden naar verwachting in februari 2021 geplaatst. In mei 2021 is de oplevering.

Vandaag begint de inschrijving voor de toekomstige bewoners: op www.depionier033.nl kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden en zich aanmelden.