Geef Tijdelijk Thuis: verhuur een kamer

Huurders van Portaal mogen een kamer onderverhuren. Dat kan via Takecarebnb, Hospi Housing, Kamers met Aandacht en Onder de Pannen. Deze organisaties hebben nu een samenwerking met de naam:  ‘Geef Tijdelijk Thuis’, www.geeftijdelijkthuis.nl. Mensen die een kamer over hebben kunnen nu makkelijk gekoppeld worden aan mensen die, om uiteenlopende redenen, tijdelijk onderdak nodig hebben. Naast de lancering van de website, start volgende week een grootschalige campagne in Utrecht, om Utrechters te informeren over Geef Tijdelijk Thuis.

De vier organisaties zijn los van elkaar al langer actief. Elke organisatie richt zich op een eigen doelgroep, maar ze delen dezelfde missie: het bieden van een sociale oplossing voor de woningnood. Vorig jaar bij het evenement ‘Uit je Dakloos’ ontstond het idee om samen op te trekken. Nu, een jaar later, gaat de eerste pilot van start. Bij een succesvolle pilot hopen de organisaties uit te breiden naar andere steden in Nederland.

Over de deelnemende organisaties:

  • Takecarebnb richt zich op statushouders, mensen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het doel is om hen een warm welkom te geven en te helpen integreren in de Nederlandse samenleving gedurende een logeerperiode van drie maanden.
  • Hospi Housing blaast het ooit zo populaire concept van hospitaverhuur nieuw leven in. Op die manier helpen zij (internationale) studenten en jongeren aan een veilige, betaalbare en vooral gezellige woonplek bij mensen thuis.
  • Onder de Pannen koppelt mensen die (bijv. om economische redenen) dakloos zijn of dreigen te worden aan mensen die een kamer over hebben. Zo verandert een lege kamer in een kans voor een ander en een financieel extraatje voor jezelf.
  • Kamers met Aandacht biedt steun aan kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar, jongeren die uitstromen uit (jeugd)zorg of door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Ze hebben behoefte aan een warme inbedding in de maatschappij en een stabiele woonomgeving om hierna geheel zelfstandig op eigen benen te kunnen staan.

 

Beeld: Kees van de Veen