Groenbeheer krijgt nieuwe impuls bij Portaal Arnhem en Nijmegen!

In 2020 hebben we besloten dat het tijd was om onze aanpak van het groenbeheer in Arnhem en Nijmegen te herzien. Ons doel? Zorgen dat we precies weten hoeveel en welk groen we hebben en hoe we dit het beste kunnen onderhouden. Zo blijft uw buurt niet alleen mooi groen, maar zorgen we ook samen voor een prettige leefomgeving en het welzijn van onze bewoners.

Samen met bureau Cyber Advies hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Groen is essentieel voor een goede leefbaarheid en draagt bij aan het gewaagde doel: Ontwikkeling van buurten waarin bewoners naar elkaar om kijken en zich thuis voelen. Door deze samenwerking hebben we nu een duidelijk beeld van het groen in Arnhem en Nijmegen. We hebben een sterke overeenkomst met De Enk Groen & Golf afgesloten en controleren het onderhoud maandelijks via iFocus. Een bureau dat onafhankelijke metingen uitvoert voor de kwaliteitsbeoordeling van de leefomgeving. We zijn enorm trots op hoe ver we zijn gekomen; een solide basis voor ons groenbeheer en een duidelijke visie over het belang van groen voor u en uw buurt. Samen dragen we bij aan beter samenleven. We kijken uit naar de volgende stappen!

Sylvita Meertens, Adviseur leefomgeving Arnhem: "We zijn trots op deze samenwerking! Het was een lang maar leerzaam traject. Ons groen is in kaart gebracht en we hebben nu een sterke overeenkomst met De Enk. Daarnaast zien we hoe belangrijk groen voor Portaal is geworden. We kijken uit naar de samenwerking met De Enk".

Joost Wools, Regiomanager Arnhem: "Onze visie op groen uit ons ondernemingsplan, brengt ons samen. Het groen draagt bij aan beter samenleven. De Enk wil er echt werk van gaan maken. Daarnaast hebben we straks ook de digitale tools om het groenonderhoud te monitoren en bij te houden. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking binnen Portaal en met partners".

Frans Reulink, Directeur De Enk: ‘Er is veel veranderd rondom groen. Groen is inmiddels een belangrijk onderwerp geworden in de stad: voor klimaatadaptatie, tegengaan van hitteoverlast, prettig wonen en het verbeteren van de gezondheid. En dat merken we!