Jaarverslag Portaal: Krachtig op koers, in uitdagende tijden

Het jaar 2023 gaat voor Portaal de boeken in als een jaar waarin we met een krachtige koers een flinke bijdrage
hebben kunnen leveren aan het bestrijden van de wooncrisis. Een wooncrisis die overigens nog lang niet is
opgelost, ondanks de forse stappen die we als sector zetten in het bouwen en verduurzamen van woningen.
2023 was ook een jaar waarin het na-ijlen van de energiecrisis en de torenhoge inflatie nog voelbaar was. De
kosten bleven hoog. Niet alleen de energiekosten, ook bouwkosten, arbeid en de dagelijkse boodschappen. Kortom,
het was een jaar waarin onze missie – bijdragen aan goed samenleven – belangrijker was dan ooit.

Bijdragen aan goed samenleven begint bij een veilige basis en bestaanszekerheid. We omarmen dan ook de
plannen uit de Nationale Prestatieafspraken om de komende tien jaar 300.000 woningen te bouwen. We voeren de
nieuwbouwproductie op en bouwen de komende 10 jaar gemiddeld 1.000 woningen per jaar om bij te dragen aan
het oplossen van de wooncrisis. We bouwen daarbij ook voor middeninkomens.

Goede, betaalbare woningen in krachtige wijken en buurten

Een flinke ambitie voor ons allemaal. Wijken en buurten kunnen een fikse impuls krijgen als we de mogelijkheden
krijgen om de woningen in hoog tempo én op de juiste plek te bouwen. Locaties blijven schaars, maar door lef te
tonen en steeds meer samen te werken met gemeenten en ontwikkelaars pakken we kansen.
Minstens zo belangrijk als nieuwe woningen bouwen, is aandacht hebben voor wat er al is. Daarom blijven we onze
buurten ontwikkelen. Samen met bewoners uiteraard. Bij alles wat we doen staat de bewoner centraal. Dat komt
ook tot uiting in onze Gemengd Wonen-projecten, waar dragende bewoners samenleven met mensen uit de
maatschappelijke opvang en waarbij ze elkaar helpen. Of bij onze duurzaamheidsdoelstellingen, waarbij we vooral
de energiekosten voor bewoners laag willen houden.

We versnellen de verduurzaming van de E-, F-, en G-labels en verduurzamen gemiddeld 500 woningen per jaar tot
en met 2028. Op het vlak van betaalbaarheid ligt er immers een grote opgave. Elke verhoging in de lasten, al lijkt
het soms maar een paar euro, is voor een steeds groter deel van onze huurders niet meer op te brengen. We
verlaagden daarom de huren voor onze bewoners met een laag inkomen en bevroren de huren voor woningen met
een laag energielabel.


Blijven bijdragen aan goed samenleven

Om onze ambitieuze doelen te bereiken moeten we financieel tot het uiterste gaan. En daarbij komen de grenzen
van onze mogelijkheden steeds duidelijker in zicht. Een torenhoge belastingdruk, hoge prijzen voor grond en
materiaal en langdurige procedures beperken ons in de realisatie. Daarom doen we ook een dringend beroep op
de overheid. Er móet iets gebeuren om de prestaties van woningcorporaties ook in de toekomst te waarborgen.

Natuurlijk blijven wij met hart en ziel werken aan wijken waar mensen naar elkaar omkijken en waar we samen
problemen oplossen. En daarbij tonen we graag een beetje lef. Denk aan de verdubbeling van onze jaarlijkse
bouwproductie en een verdere verduurzaming van onze voorraad. Maar we moeten wel kunnen bouwen zonder
handrem. Met minder slepende procedures en lagere grondprijzen. En een overheid die écht regie moet nemen.
Nederland schreeuwt om goede, betaalbare woningen in leefbare wijken. Wij zijn er klaar voor.

Jaarverslag en jaaroverzicht
Bekijk onze hoogtepunten en kerncijfers in één oogopslag in ons jaaroverzicht 2023. Of lees er alles over in ons jaarverslag 2023.