Navigatie

Ondanks corona en dankzij bewoners bouwen we door in Nijmegen

Het is prachtig voorjaarsweer en vanuit de bouwkeet aan de Oscar Carréstraat hebben we goed zicht op de mannen die de steigers opbouwen. Zo’n twintig man treffen voorbereidingen voor de renovatie van de eerste rij woningen. Een gewone dag op de bouw zou je zeggen. Of toch niet?

Natuurlijk is het geen ‘business as usual’ in deze coronatijd. Eerst was er de spanning of bewoners instemden met de ingrijpende verbeteringen aan hun woningen. Daarna de vraag of de werkzaamheden door corona konden doorgaan. De visie van Bouwend Nederland hierop is dat de bouw niet mag stilvallen om een nieuwe bouwcrisis te voorkomen. Onder het motto ‘samen veilig doorbouwen’ hebben Portaal en De Variabele de handschoen opgepakt, maar dan wel in goed overleg met de bewoners.

Modelwoning in coronatijd

Om gevoel te krijgen bij de werkzaamheden die moeten gebeuren in een woning, wordt altijd een modelwoning ingericht. De werklieden ervaren zo waartegen ze kunnen aanlopen in de rest van het traject om daar dan rekening mee te houden. Een modelwoning maken in bewoonde staat in coronatijd is best bijzonder. Een van de bewoners wilde echter maar al te graag meewerken: “Liever gisteren dan vandaag.” En hij ‘stond zijn woning af’. Nadat de werkzaamheden waren afgerond was meneer erg tevreden over het resultaat in de woning. Hij had veel last van tocht dat door de kozijnen kwam en dat was nu verholpen. De werkzaamheden waren hem ook erg meegevallen en kon goed opschieten met de vakmensen, die na iedere werkdag de ‘werkplek’ weer opgeruimd achterlieten.

Dagelijks contact met bewoners

Een belangrijke rol om de bouw soepel te laten verlopen is weggelegd voor de bewonersbegeleiders van Portaal en De Variabele. Vanaf het moment dat plannen gepresenteerd worden, zijn zij het contact voor de bewoners: “Toen duidelijk was dat de renovatie kon doorgaan, hebben wij overlegd of bewoners van het eerste blok de renovatie zelf zagen zitten. Slechts een enkeling twijfelde. Wat konden wij doen om de twijfel weg te nemen of maatregelen hiervoor te treffen? Uiteindelijk hebben we voldoende oplossingen gevonden en konden we een verantwoorde planning maken voor de werkzaamheden.”

En ook nu, nu de werkzaamheden beginnen is er dagelijks contact met bewoners. Daarnaast is er wekelijks een spreekuur en als bewoners vragen hebben, kunnen ze altijd bellen of mailen. “Mensen ervaren nu pas wat het is als we aan het betonzagen zijn. Doordat ze weten op welke dagen we bij hun binnen zijn om te werken en in welke periode ze lawaai van buitenaf kunnen verwachten, kijken ze op tijd naar een oplossing. Twee gezinnen met kleine kinderen bijvoorbeeld zoeken zelf een oplossing zodat deze kleintjes hun middagslaapje kunnen doen.”

Wat gaat er gebeuren?

Bewoners gaven indertijd aan veel last te hebben van kou, tocht en vocht in de woning. Om deze problemen tegen te gaan krijgen ze onder andere nieuwe dakbedekking, dak- en gevelisolatie, nieuwe kozijnen (met HR ++- glas), een nieuw mechanisch ventilatiesysteem, nieuwe voor- en achterdeur. Daarnaast wordt het buitenschilderwerk uitgevoerd, krijgen bewoners een toegang naar de zolder en vindt divers onderhoud aan de woning plaats. Per woning is beoordeeld of er een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet moet komen.

De bouwwerkzaamheden in de Oscar Carréstraat lopen door tot augustus. Daarna zijn de Dinkel- en Dommelstraat aan de beurt en de verwachting is dat eind december 2020 alles klaar is.

Samen veilig doorwerken

Portaal en De Variabele willen samen graag dat nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden doorgaan tijdens de coronacrisis. Ze doen dit beide volgens eigen gedetailleerde protocollen en volgens het landelijk protocol ‘samen veilig doorwerken’ van Bouwend Nederland. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Hierin staat onder meer de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Daarnaast krijgen bewoners een flyer met uitgebreide veiligheidsinstructies. Als bewoners ondanks alle getroffen maatregelen, toch niet willen dat de binnen werkzaamheden uitgevoerd worden, dan hebben zij daarin de vrije keuze. Alles gebeurt in nauw overleg met de bewoners.

Overige projecten Waterkwartier  

Portaal is de komende jaren op verschillende plekken in het Waterkwartier aan het werk om woningen te verbeteren. Zo zijn - naast de renovatie in de Dinkel-, Dommel en Oscar Carréstraat - voor de zomer de werkzaamheden van start gegaan in de Schipbeekstraat en omgeving. Meer informatie over de projecten in het Waterkwartier staan op de website van Portaal: www.portaal.nl/projecten (Nijmegen).