Navigatie

Op weg naar nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt Leiden

De huurders zijn allemaal vertrokken en de woningen in de Leidse Zeeheldenbuurt staan al enige tijd klaar om gesloopt te worden. Daar komt nu zicht op! Op maandag 12 augustus start Vlasman B.V. met het slopen van de 48 beneden-boven woningen aan de Zijlsingel en Evertsenstraat en 32 eengezinswoningen aan Tromp- en Van Speykstraat. Aansluitend gaan we bouwen.

De sloopwerkzaamheden zijn medio oktober klaar. Daarna doen we archeologisch onderzoek. Eind van dit jaar start ERA Contour met de bouw van de nieuwe woningen. Als alles volgens planning verloopt, levert Portaal de 36 huurappartementen en 40 eengezinswoningen begin 2021 op. Huurders van Portaal die op de informatieavond in februari van dit jaar hebben aangegeven in aanmerking te komen voor de voorrangsregeling op deze woningen, krijgen automatisch bericht. De resterende woningen biedt de woningcorporatie aan via www.hureninhollandrijnland.nl.

Informatievoorziening
Omwonenden worden via een huis-aan-huis nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de werkzaamheden, wijzigingen in de tijdelijke verkeerssituaties en welke (extra) overlast zij kunnen verwachten. De meest actuele informatie over dit project en de werkzaamheden zijn te vinden op projectenpagina

Ontwerp van de woningen
Portaal organiseerde meerdere wijklabs om buurtbewoners en overige belangstellenden uit Leiden te betrekken bij het ontwerp van de nieuw te bouwen woningen. De rijke historie van de Zeeheldenbuurt en het opgestelde beeldkwaliteitsplan vormden de richtlijnen om de nieuwbouwplannen zoveel mogelijk af te stemmen op het karakter van ‘het eilandje in de stad’. Heren5 architecten maakten het ontwerp waar de sfeer van de buurt terug komt in de stedenbouwkundige kenmerken, architectonische uitwerking, materialen, kleuren en details. De artist’s impressions zijn te bekijken op de projectenpagina

Ontwerp van de nieuw te bouwen appartementen aan de Zijlsingel.