Overlast van grondwater?

In het laatste kwartaal van 2023 viel er veel regen. Dat kan voor wateroverlast zorgen. Bijvoorbeeld verstopte putten op straat. Maak in dat geval een melding bij uw gemeente. Gelukkig verandert de grondwaterstand regelmatig. Zodra het wat langer droog is, daalt het grondwater ook weer. Maar soms is er sprake van echte wateroverlast.

Wat kunt u doen bij overlast van grondwater?

  • Wateroverlast in de openbare ruimte meldt u bij uw gemeente. In dit geval gaat het om putten die verstoppen, opvriezende wegen of drassige parken. 
  • Wateroverlast in uw woning kunt u melden bij Portaal.
  • Water in de kruipruimte is in principe niet erg. Een kruipruimte mag vochtig zijn. Dit verdwijnt meestal vanzelf weer als de grondwaterstand daalt. 
  • Staat er water in uw kelder? Ook dit grondwater verdwijnt meestal vanzelf als de waterstand daalt. Hoe vervelend ook, Portaal kan hier in principe weinig aan doen. Mocht u schade hebben door water in uw kelder, dan kunt u dit opgeven bij uw inboedelverzekering. Maakt u zich desondanks zorgen, bel dan met Portaal. Samen bekijken we dan wat we kunnen doen.
  • Stroomt er regenwater vanuit de openbare ruimte uw tuin of kelder in? Doe dan melding bij de gemeente. De gemeente onderzoekt dan de oorzaak. 

Hoge grondwaterstand

Door de hoeveelheid regen zijn de grondwaterstanden gestegen. De gemeente kan deze standen bijna niet veranderen. Op sommige plekken zijn wel technische voorzieningen om grondwater af te voeren. Maar bij zoveel regenval werkt het systeem soms niet goed meer.

Wilt u weten wat de grondwaterstand in uw buurt is? Kijk dan op deze website van TNO.