Navigatie

Portaal bouwt 80 appartementen en 10 studio’s aan de Waal in Nijmegen

Dit is een nieuwe stap in het project. De gemeente heeft een bewonersbijeenkomst georganiseerd en is bezig om de aanbesteding voor te bereiden met een programma van eisen en ambities. Daarna gaat ze op zoek naar een ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar gaat de ambities uitwerken tot een plan en dit vervolgens realiseren voor alle partijen. 

'Hezelpoort' woontoren en garage

In de toekomstige woontoren bij de Hezelpoort - onderdeel van de nieuwbouw Waalpanorama - gaan de woningcorporaties Portaal en SSH & het sociaal programma ontwikkelen. Voor Portaal worden 80 levensloopgeschikte 2- en 3-kamer appartementen en 10 studio's gebouwd. SSH & laat 40 studenteneenheden bouwen. In het programma zijn verder 70 appartementen voor de middeldure huur opgenomen, waarvoor de gemeente nog een marktpartij gaat werven voor de verhuur. Verder komen er commerciële voorzieningen en een openbare parkeergarage met 573 parkeerplaatsen. In de garage ook de plaatsen voor de toekomstige bewoners van de woontoren.

Portaal: 'Betaalbaar, levensloopbestendig en iedereen voelt zich er thuis'

Directeur Vastgoedprojecten Marlies Krol en manager Volkshuisvesting Wieke van Veldhuizen van Portaal zijn blij met deze stap. Marlies Krol: “Hezelpoort sluit prachtig aan op onze nieuwbouw in Havenkade (Waalfront) en ons bezit in het centrum en Oud-West. Het binnen het portfolioplan van Portaal in Nijmegen, waarin we onder meer aangeven hoe wij ons bezit in het stad willen uitbreiden. Wij willen zo onze bijdrage leveren om de woonproblemen van de stad aan te pakken. ”Wieke van Veldhuizen vult aan:” In Nijmegen staat grote vraag naar huurwoningen voor 1- en 2-gezinshuishoudingen. Betaalbaar voor starters, doorstromers én senioren. Kortom, levensloopbestendige woningen voor iedereen, die bijdragen aan het resultaat van inclusieve buurten waar iedereen thuis is. "

Gemeente Nijmegen: 'Een duurzame woontoren'

Wethouder Noël Vergunst vertelt: “We hebben als stad in de omgevingsvisie uitgesproken dat we tot 2030 10.000 nieuwe woningen willen bouwen om het grote woningtekort terug te dringen. Door de gunstige ligging bij het centrum en het station zien we deze locatie al lange tijd als een ideale plek om woningen te bouwen en we willen hier graag ook sociale woningbouw realiseren. ” Wethouder Harriët Tiemens vult aan: “Dat doen we op een manier die past bij de ideeën van 2021. Denk hierbij aan de uitstraling, circulariteit en duurzaamheid. Hoe we de woontoren en garage gaan duurzaam maken ligt nog niet vast, we zitten niet in het begin van het proces. Maar dat duurzaamheid belangrijk voor ons is, is een gegeven. Daarvoor krijgen we subsidie ​​van het Woningbouw Investeringsfonds en dragen we daar zelf ook aan bij. ”

SSH &: 'Pilot om studenten na afstuderen langer te laten wonen'

Wanneer studenten klaar zijn met studeren, hebben zij bij SSH & bijna een jaar de tijd om een ​​nieuwe woning te vinden. Helaas lukt het niet altijd om een ​​nieuwe betaalbare woning te vinden. Een groot deel van de afgestudeerden moet zelfs terug naar het ouderlijk huis. “Geen goede zaak, wij vinden. Wij willen dat het talent kan blijven wonen in de stad. Samen met sociale en commerciële onderzoeken onderzoeken we hoe onze ex-studenten toch aan extra woonruimte kunnen helpen ”, aldus directeur-bestuurder Kees Stunnenberg. “Ik ben blij met deze kans om op deze plek studentenhuisvesting te realiseren. We willen graag een pilot uitvoeren om studenten na het afstuderen tot een jongerencontract langer te laten wonen. De Hezelpoort leent zich hier goed voor. We gaan dit hier op kleine schaal 'uitproberen'. ”

Dit is een persbericht van de gemeente Nijmegen, Portaal en SSH &