Navigatie

Samen bouwen aan buurten waar iedereen een plek heeft, meetelt en wordt gezien

Dat is de droom die de drie grootste Nijmeegse woningcorporaties en vier zorgorganisaties vastlegden in een intentieovereenkomst en die zij overhandigden aan de wethouders Grete Visser en Noëll Vergunst. Hiermee spreken de organisaties uit dat ze hun deskundigheid, ervaring en (financiële) middelen willen samenbrengen om hun droom waar te maken.

De bestuurders van Portaal, Talis, Woonwaarts, Driestroom, Pro Persona, IrisZorg en RIBW Nijmegen & Rivierenland ondertekenden hun intentieovereenkomst coronaproof. In een filmpje spreken zij hun ambitie uit en geven ze de intentieovereenkomst visueel door aan de volgende bestuurder, om uiteindelijk aan te bieden aan de wethouders. “Niet alleen een mooi moment, maar ook een noodzakelijk moment”, aldus Wieke van Veldhuizen namens Portaal: “Want alleen met elkaar, door elkaar vast te houden, kunnen we ons doel bereiken.”

Sámen inclusief denken
“In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren”, vertelt Esther Lamers (Woonwaarts). “Onder meer via de leergang ‘Moderne Devotie’, die we samen doorliepen, hebben we de uitgangspunten hiervoor ontdekt. We hebben opgeschreven hoe we door samenwerking essentiële veranderingen kunnen verwezenlijken voor wonen en zorg in de wijk.” Edwin ten Holte (RIBW) vult aan: “Dat begint bij het inclusief denken van ons als zorgorganisaties en woningcorporaties: staan voor inclusie.” Ronald Leushuis (Talis): “We moeten ons niet meer afvragen waar we van zijn, maar wat we gaan doen.”

De zeven organisaties worden in het verwezenlijken van hun droom begeleid door Anneke Nijhoff van plan-ontwikkelbedrijf FAME: “Voor de realisatie van inclusieve buurten gaan ze praktisch te werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Daarin is het mijn rol om ervoor te zorgen dat organisaties en mensen op beide niveaus elkaar begrijpen om van daaruit tot nieuwe ideeën en werkwijzen te komen.”

“In inclusieve buurten hebben alle bewoners, dus ook kwetsbare mensen, een plek”

“We gaan aan de slag voor een samenleving in de meest letterlijke zin van het woord: samen leven. Waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen kunnen zijn”, legt Marjan Verschuure (IrisZorg) uit: “Ieder mens heeft wat te bieden voor een ander. We kijken niet naar wat mensen niet kunnen, maar wat ze wél kunnen bijdragen. Zo wordt het een manier van samenleven waarin iedereen tot zijn recht komt.”

Een buurt waarin iedereen meetelt en wordt gezien

Patricia Esveld (Pro Persona): “We vinden dat ieder mens recht heeft op een volwaardig leven. Daarom gaan we samen onderzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen, zodat we inclusieve woonwijken in Nijmegen kunnen realiseren. De komende tijd kijken we naar verschillende vormen van wonen met ondersteuning en zorg en hoe dat past in een woonwijk. Samen met onze partners zijn we benieuwd hoe dat eruit gaat zien: een buurt waarin iedereen meetelt en gezien wordt. Waar ieder mens meedoet en van waarde is en waarbij zijn of haar achtergrond niet op de voorgrond staat.”