Start verhuur 41 woningen ‘Salsa’ in nieuwe inclusieve stadsbuurt NDW21 (Nijmegen)

Midden in Nijmegen bouwen we de nieuwe inclusieve stadsbuurt NDW21. Dit doen we niet alleen, maar samen met de andere Nijmeegse corporaties en de gemeente. Vandaag gaan 41 woningen in de verhuur in gebouw Salsa van Portaal. De verhuur gaat via Entree.

Op het aanbod van 115 woningen (van Woonwaarts en Talis) in de gebouwen Rumba en Tango reageerden ruim 5.200 geïnteresseerden. In NDW21 komen zeven gebouwen met ruim 500 woningen; studio’s, tweekamerappartementen en driekamerappartementen. Eind 2023 heeft NDW21 dan zo’n 500 flexibele woningen, die na 20 jaar een nieuwe bestemming krijgen; heel duurzaam dus. En die woningen zijn nu hard nodig, want het vinden van een geschikte woning op de krappe Nijmeegse woningmarkt is al moeilijk genoeg.

Een dynamische buurt, waar je elkaar makkelijk kunt ontmoeten

NDW21 wordt een dynamische buurt waar mensen oog hebben voor elkaar. Buurtbewoners staan ervoor open om elkaar te ontmoeten en met elkaar activiteiten te organiseren. Een wijk die steeds verandert en in beweging is. Het openbaar groen in het gebied wordt dusdanig ingericht dat deze uitnodigt om elkaar te ontmoeten. De woningen staan in het groen en je kunt je auto parkeren aan de randen van het gebied. Dit draagt bij aan een prettige woonomgeving voor de bewoners.

17 April 2023: start verhuur woningen gebouw Salsa (fase 3)

De verhuur van de woningen op NDW21 gebeurt in verschillende fases; niet alle woningen gaan tegelijk in de verhuur. De verhuur gaat via het woonruimte verdeelsysteem op www.entree.nu. In gebouw Salsa verhuurt Portaal twee- en driekamerappartementen, zeer geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens. De tweekamerappartementen hebben een oppervlakte van ongeveer 40m² en de driekamerappartementen van ongeveer 60m². Driekamerappartementen in Salsa komen beschikbaar voor zowel de sociale huur als voor de middeldure huur.

De sociale huurwoningen verdelen de corporaties via loting. Hiermee krijgen ook jongeren, studenten en mensen die met spoed een woning nodig hebben een kans om te wonen op NDW21. Na het sluiten van de advertentie volgt een interessepeiling. Wie is ingeloot, ontvangt een motivatieformulier. Die leveren de kandidaten in met de benodigde documenten. Met een goede motivatie volgt een intakegesprek. Want in NDW21 zoeken we bewoners die naar elkaar willen omkijken en staan ervoor open om elkaar te ontmoeten en met elkaar activiteiten te organiseren.

De middeldure huurwoningen zijn ‘direct te huur’. Er is dus geen sprake van loting, maar van wie het eerst reageert. Ook hierbij volgt nog een interessepeiling en een motivatie. Pas daarna kunnen we zeggen wie de woning krijgt toegewezen.

 

Meer informatie over NDW21:

Website NDW21

Website Portaal