Twee struikelsteentjes in Tuinwijk

Afgelopen zondag zijn er voor onze woningen in wooncomplex De Tuinwijk twee struikelsteentjes geplaatst. Portaal draagt hier altijd zijn steentje aan bij. Bewoonster Doete Regts is degene die uitzoekt wie er waar gewoond heeft en wat er met de mensen is gebeurd.

Er zijn zondag struikelstenen geplaatst voor de woning van Burmanstraat 6 waar Aaltje van Blijdestijn-Jakobs (1872-1942) en haar dochter Leentje van Blijdestijn (1910-1943) woonden. Beiden zijn in Auschwitz vermoord. De zoon van Aaltje: Mosis Emanuel van Blijdestijn (1906-1943) woonde vlakbij, in de Nieuwe Koekoekstraat. Hij is vermoord in Sobibor. Mosis woonde bij zijn oudtantes, de gezusters Elisabeth Kuijt (1871-1942), Saartje Kuijt (1873-1942) en Cato Kuijt (1877-1942), die alle drie vermoord zijn in Auschwitz. Ook voor Mosis en zijn oudtantes zijn stenen geplaatst.

Twee van de vier kinderen van Aaltje overleefden de oorlog. Kinderen en kleinkinderen van hen legden de struikelsteentjes.

Struikelstenen worden geplaatst voor de huizen waar slachtoffers van het naziregime als laatste vrijwillig hebben gewoond. Dit kunnen Joden zijn, maar ook Roma en Sinti, verzetsstrijders, homoseksuelen , dissidenten en de lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen. Natuurlijk struikel je er niet echt over, maar het vestigt de aandacht op een stukje veelal vergeten geschiedenis. De meesten in WO II gedeporteerde slachtoffers hebben geen graf. Op deze manier krijgen ze een naam en daardoor blijven zij in herinnering bestaan.

Door deze struikelstenen kunnen vragen van kinderen en volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd worden. Een wandeling door een doodgewone straat verandert opeens in een reis door de geschiedenis. In Duitsland zijn er inmiddels duizenden geplaatst. Maar ook buiten Duitsland zijn ze nu in 25 Europese landen te vinden en dus ook in Nederland.

Wooncomplex De Tuinwijk is een wijk met meer dan 100 jaar geschiedenis. Er zijn mooie verhalen van vroeger en nu van bewoners die met elkaar bijdragen aan goed samenleven. Maar de duistere oorlogsjaren mogen nooit vergeten worden. We moeten blijven herinneren en gedenken. Twee van de kleinkinderen van Aaltje hebben de kans gekregen van Portaal om een woning te bezoeken op de Bucheliusstraat in De Tuinwijk. Deze woning stond vlak voor de steenlegging leeg en hier hebben hun oma Aaltje, tante Leentje en hun moeder gewoond in de jaren dertig. Daarna verhuizen hun oma en tante door naar de Burmanstraat. Ook dat is bijdragen aan goed samenleven.