Circulair bouwen

Portaal is opdrachtgever van de bouwsector die wereldwijd 40% van de grondstoffen gebruikt. Bouwmaterialen produceren veel CO2-uitstoot. Als opdrachtgever kan Portaal hierin een rol van betekenis spelen.

Circulair denken is een middel om de CO2-uitstoot terug te dringen, uitputting van grondstoffen tegen te gaan en de kwaliteit van producten te verbeteren om zo een betere leefomgeving te creëren.

We stelden een Roadmap Circulair voor 2050 op. De belangrijkste thema’s waar Portaal zich op richt:

  1. Van producten naar diensten: wat verandert en verbetert er als we niet meer denken in het aanbieden van woningen als product maar het wonen als service?
  2. Grondstoffen en materialen
  3. Remontabel bouwen
  4. Circulair inkopen

De eerste stappen

We hebben ons Programma van Eisen voor aanbestedingen tegen het licht gehouden. De eerste stap is gemaakt: we benoemen welke materialen ongewenst zijn vanuit de Life Cycle Analysis (CO2-footprint over de hele levensloop). De volgende stap is het benoemen en onderzoeken van alternatieven voor de ongewenste materialen.

We hebben onze eerste circulaire aanbesteding in voorbereiding voor de herontwikkeling van onze locatie aan de Brennerbaan in Utrecht.

In juni 2019 leverden we aan de Nijeveldsingel in Utrecht 79 sociale huurwoningen op waarin bio-based keukens zijn geplaatst. De dek- en onderlaag van de keukenkasten zijn gemaakt van BalanceBoard en FSC-spaanplaat. Hiertussen zit geperst granulaat van eenjarige gewassen zoals gras, vlas of resten van maisplanten.